Avviser Obiora-saken

Menneskerettsdomstolen har avvist klagen mot norske myndigheter fra avdøde Eugene Ejike Obioras sønn.

Saken oppdateres.

Norsk-nigerianske Eugene Ejike Obiora døde etter å ha blitt arrestert av tjenestemenn fra Sør-Trøndelag politidistrikt 7. september 2006. Saken vakte sterke reaksjoner, med demonstrasjonstog og debatt om rasisme i politiet.

Kritikk fra Sivilombudsmannen

48-åringen ble lagt i bakken i et såkalt «mageleie», og døde i forbindelse med politipågripelsen. Både Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten henla saken. Myndighetene fikk derimot sterk kritikk fra Sivilombudsmannen, som i 2010 rettet sterk kritikk mot politi-og justismyndighetene i Norge. Sivilombudsmannen påpekte at politiet burde hatt et tettere fokus på farene ved bruk av mageleie.

Avviste klagen

23. juni 2008 klaget Obioras sønn i Norge myndighetene til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMK)r for brudd på artikkel 2, som handler om retten til liv. Han pekte i klagen på at myndighetene ikke sørget for tilstrekkelig opplæring i politiet om risiko ved bruk av mageleie som arrestasjonsteknikk. Samtidig mener han at Norge krenket artikkel 14 om forbud mot diskriminering.

I juni i år ble saken avgjort: EMK har avvist klagen.

I begrunnelsen viser domstolen til at klageren har benyttet seg av de nasjonale rettsmidlene som har vært tilgjengelig, med at han ble tilkjent 400000 kroner i et forlik med staten i februar 2010. Broren ble tilkjent 100000 kroner. EMK viser også til at myndighetene i ettertid «endret treningsoppleggene for å forhindre tilsvarende tragiske hendelser i fremtiden».

LES OGSÅ: – Norge brøt menneskerettighetene

 
På forsiden nå