UP-sjefen: – Det er for mange trafikkbøller i Trøndelag

Mener aldersgruppen 45–55 år med god velstand, har litt for høy selvtillit i trafikken.

Distriktsleder Per Einar Hollum ved Utrykningspolitiet i Midt-Norge mener det er mange trafikkbøller blant oss. På Nyhavna er et typisk sted hvor det blir kluss fordi bilister ikke bruker blinklyset rett i rundkjøringen.  Foto: Kjell A. Olsen

Saken oppdateres.

– Alt er ikke svart, altså. Vi er blant annet veldig flinke på bilbeltebruk, sier Per-Einar Hollum.

Men gjennom sitt virke som distriktsleder for UP Midt-Norge, og som syklende privatperson i Trondheim, ser Hollum en økende trafikkadferd som ikke akkurat er til det positive for trøndere som ferdes på veien.

LES OGSÅ: - Det heter jo Sirkus her, gjør det ikke?

LES OGSÅ: Send inn spørsmål til nettmøte med UP og Trygg Trafikk

Gir blanke i forbudsskilt

– Ser vi på tallene og reaksjonene i vårt UP-distrikt ligger vi i overkant på førerkortbeslag for fart i forhold til andre distrikt. Hittil i år har vi tatt rundt 180 førerkort. Mange kjører også for fort i 30-, 40- og 50-sonen, og bekymrede folk ringer oss fordi de er redde det vil skje ulykker med barna som ferdes i tettbebygde strøk. Jeg registrerer også at flere og flere ikke respekterer skiltforbudene, og da spesielt gjennomkjøring forbudt, sier han.

De siste månedene har det vært flere oppslag på adressa.no om bilister som gir blanke i forbudsskiltene både i Dybdahls vei, ved Sirkus Shopping og Strindveien.

– Dette er gode eksempler på hvor vi har bøtelagt veldig mange gjennom flere dager. Det er for ille at bilistene ikke respekterer skiltingen, og det skal være unødvendig at vi bruker ressurser på slike ting, sier han.

LES OGSÅ Først snur bilisten - så kjører vedkommende mot kjøreretningen

LES OGSÅ: Fire har kjørt i feil kjøreretning gjennom tunnelen

- En del bør skjerpe seg

Og går vi litt lenger tilbake peker han på mangelfull respekt for fartsreduksjonen i forbindelse med veiarbeid ved Leangen.

– Vi setter ikke ned farten for at man ikke skal skade seg selv, men det er folk som jobber der hele dagen, og det er ganske stor forskjell på trafikkstøy ved å kjøre i 50 km/t. kontra det å kjøre i 80 km/t. Det er ingen tvil om at trønderne har et forbedringspotensial, sier han.

– Er det for mange bøller i trafikken?

– Ja, det synes jeg. Vi har en del som kan skjerpe seg, og vi får en del klager på at det kjøres veldig fort i 30 og 40-soner, sier han.

LES OGSÅ: Nye skilt skal stoppe konflikt mellom bilister og syklister

Eier verden

– Er bølletrafikken for alle aldersgrupper?

–Det gjelder alle aldersgrupper, men det er gledelig at ulykkesstatistikken i aldersgruppen som tidligere har vært risikoutsatt, 18–25 år, har gått ned. Verre er det med de mellom 45 og 55 år hvor behovspyramiden er relativ topptung. Den gruppa har god velstand som gir dem en vel høy selvtillit i trafikken og kanskje tenker mer på rettighetene enn pliktene. Men det finnes ingen rettigheter i trafikken, kun plikter, sier Hollum.

– Føler den gruppa at de eier litt verden?

– Ja, det kan du si.

– Vent med pulsklokka

Og det gjelder ikke bare bilistene, men også syklister. Like sikkert som at våren kommer, så dukker den klassiske «syklisten versus bilisten-konflikten» opp.

Selv sykler Hollum fra hjemmet på Byåsen til jobben i sentrum stort sett daglig. Dermed ser han mye av det som ofte skaper konflikt.

– Hvis du har tenkt å trene på vei hjem fra jobb så trenger du ikke sette på pulsklokka før du er ute av bykjernen, sier han, og henvender seg til folkene som trener fra sykkeltråkk én til og fra jobb.

Og fortsetter:

– Syklistene må bestemme seg for om de er som gående eller kjørende. En syklist i stor fart mot fotgjenger eller bil kan gi store skader.

LES OGSÅ: Bygger egen trasé for syklister

Gule menn i Lycra

– Hvem er verst, syklisten eller bilisten?

– Det finnes verstinger blant begge grupper. Jeg hadde veldig sansen for det Ola By Rise skrev om blinklys og kommunikasjon i Adresseavisen nylig. Trafikken er et vanvittig samspill og alle må bidra til at det flyter best mulig. Trondheim er en sterkt voksende sykkelby, og det er kanskje de som trener mest, de gule mennene i lycra, som irriterer bilisten mest, sier han.

Problemområder

Og trekker frem tre steder som han ser på som problematiske: Bjørndalen, Byneset og Sluppen.

– Gang og sykkelveien langs Bjørndalen er smal og svingete enkelte steder. Der må man ferdes forsiktig for plutselig er det både rulleski, gående og syklister som er på samme sted. Og da blir det trangt. På Sluppen er det ofte veldig mange syklister i samme kryss, og rundt Byneset vet vi at det er mange syklister på veien. Det gjelder å vise hensyn, sier han.

Langs Nordre avlastningsvei ser distriktsleder Per Einar Hollum ved Utrykningspolitiet i Midt-Norge at mange bilister bryter to regler, forbudsskiltet og sperrelinja. - I køen på morgene er det mange som svinger tvers over sperrelinja, og tar snarveien til pirterminalen, sier han. 
    
      (Foto: Kjell A. Olsen)

Langs Nordre avlastningsvei ser distriktsleder Per Einar Hollum ved Utrykningspolitiet i Midt-Norge at mange bilister bryter to regler, forbudsskiltet og sperrelinja. - I køen på morgene er det mange som svinger tvers over sperrelinja, og tar snarveien til pirterminalen, sier han.  Foto: Kjell A. Olsen

Tar seg friheter. - Her i Thaulowbakken er det mange som melder fra om at folk kjører ulovlig, sier distriktsleder Per Einar Hollum ved Utrykningspolitiet i Midt-Norge. 
    
      (Foto: Kjell A. Olsen)

Tar seg friheter. - Her i Thaulowbakken er det mange som melder fra om at folk kjører ulovlig, sier distriktsleder Per Einar Hollum ved Utrykningspolitiet i Midt-Norge.  Foto: Kjell A. Olsen

Mange syndere. Ved Sirkus Shopping ble det skrevet ut bøter for over 250.000 kroner etter at bilister brøt skiltreglene under veiarbeid. UP-sjef Per-Einar Hollum er lite imponert over bilistene. 

Mange syndere. Ved Sirkus Shopping ble det skrevet ut bøter for over 250.000 kroner etter at bilister brøt skiltreglene under veiarbeid. UP-sjef Per-Einar Hollum er lite imponert over bilistene. 

Dybdahls vei. Mange fikk bøter etter at de ga blaffen i skiltingen ved Dybdahls vei tidligere i år. 

Dybdahls vei. Mange fikk bøter etter at de ga blaffen i skiltingen ved Dybdahls vei tidligere i år. 

På forsiden nå