Hvordan skal byen se ut

Ny datagrafikk vil gjøre det lettere å planlegge for fremtida.

Trondheim kommune har fått laget en avansert digital modell av byen, der du kan navigere deg rundt i en tredimensjonal kartløsning.

Saken oppdateres.

Trondheim kommune har fått utarbeidet en avansert 3d-modell av byen som vil gi et bedre grunnlag for å vise omfanget av planlagte nybygg. Modellen viser dagens situasjon, men ved å legge inn nye data, vil planleggere, politikere og andre få et innblikk i hvordan et område kan bli, når nybyggene står ferdige.

Den avanserte kartløsningen er åpen for nedlasting og gjør at du kan navigere deg gjennom byen som i et dataspill.

Se video i vinduet over.

Utforsk byen digitalt: http://data.norge.no/data/trondheim-kommune/digital-3d-bymodell-deler-av-trondheim-kommune

Fokus på byutvikling

Samtidig lanserer Trondheim kommune et digitalt nettmagasin for å vise hvordan byen kan bli seende ut i fremtida.

- Vi håper å lage engasjerende saker om byutvikling og inspirere folk til å bli mer interessert i hvordan byen skal utvikle seg, sier Grete Hennissen, redaktør for trondheim2030.no.

Skal skape engasjement

Nettstedet åpnet i dag, og tar for seg noen av framtidsutsiktene når byen vokser med 3000 innbyggere i året.

- Vi skal fortelle om bakgrunnen for sakene, og vise frem faglig stoff som det er interessant å lese. Det er viktig for demokratiet å vise frem hvor stor en bygning skal bli, og få folk til å forstå konsekvensene. 3-D modellene gjør det lettere å forstå hvordan det blir når det står ferdig, forteller Grete Hennissen.   

Fra fjorden: Bildet viser hvordan er 20 etasjes bygning i Holtermanns veg 1 vil se ut fra Munkholmen. Forslaget ble avvist av politikerne. 
    
      (Foto: illustrasjon Trondheim kommune)

Fra fjorden: Bildet viser hvordan er 20 etasjes bygning i Holtermanns veg 1 vil se ut fra Munkholmen. Forslaget ble avvist av politikerne.  Foto: illustrasjon Trondheim kommune

Tempe i tre dimensjoner: En storstilt utbygging på Tempe er langt mer aktuelt enn verdens høyeste bygg ved Nidarosdomen. Her ser du forslag til hvordan det kan komme til å se ut i et grovt utkast i 3D-modellen, slik det er skissert i områdeplanen, som nå skal sluttbehandles av Bystyret i Trondheim kommune. 
    
      (Foto: illustrasjon Trondheim kommune)

Tempe i tre dimensjoner: En storstilt utbygging på Tempe er langt mer aktuelt enn verdens høyeste bygg ved Nidarosdomen. Her ser du forslag til hvordan det kan komme til å se ut i et grovt utkast i 3D-modellen, slik det er skissert i områdeplanen, som nå skal sluttbehandles av Bystyret i Trondheim kommune.  Foto: illustrasjon Trondheim kommune

Grete Hennissen er redaktør for trondheim2030.no 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

Grete Hennissen er redaktør for trondheim2030.no  Foto: TERJE SVAAN

Skyskraper i Midtbyen? Sivilingeniør og 3D-sjef ved Kart og oppmålingskontoret i Trondheim kommune, Martin Vitsø, har lekt seg med bymodellen og satt inn verdens høyeste bygg ved siden av Nidarosdomen. Verdens høyeste hus midt i sentrum av Trondheim er kanskje ikke så sannsynlig, men nå kan vi se hvordan det ville sett ut.  
    
      (Foto: Martin Vitsø/Trondheim kommune. Modell av skyskraper fra Sketchups 3D Warehouse.)

Skyskraper i Midtbyen? Sivilingeniør og 3D-sjef ved Kart og oppmålingskontoret i Trondheim kommune, Martin Vitsø, har lekt seg med bymodellen og satt inn verdens høyeste bygg ved siden av Nidarosdomen. Verdens høyeste hus midt i sentrum av Trondheim er kanskje ikke så sannsynlig, men nå kan vi se hvordan det ville sett ut.   Foto: Martin Vitsø/Trondheim kommune. Modell av skyskraper fra Sketchups 3D Warehouse.

På forsiden nå