Strindheimtunnelen har noe ingen andre tunneler i Norge har

Spesialkamera fanger opp fotgjengere på ville veier, motorstopp og mistet last i tunnelen.

Overvåkningssystemet i Strindheimtunnelen fanger opp fotgjengere, biler som kjører feil vei og kjøretøy som har stoppet. Video: Statens vegvesen/vegtrafikksentralen.

Saken oppdateres.

- Vi mener dette er den mest avanserte tunnelen i Norge. Dette er den første tunnelen i landet som har tatt i bruk denne teknologien, sier teknisk ansvarlig Admir Bitanga i Aventi til Adresseavisen.

NB! Tre av hendelsene i videoen er ikke reelle, men en del av en test hvor tunnelen er stengt. De to personene som løper over veien i siste klipp er derimot en reell hendelse som Vegtrafikksentralen fikk varsel om fra systemet.

Kan dekke til med pose

Aventi har nemlig installert seks termiske kameraer i Strindheimtunnelen i Trondheim. Disse kameraene fanger opp varmestråling, som igjen gir en varmesignatur på et bilde.

- Fordelen er at varmestrålingen fanges opp uavhengig av solforhold, tåke og røykutvikling. Man kan ha en pose over det termiske kameraet, og det vil fremdeles levere et bilde av varmesignaturen, forklarer Bitanga.

Det betyr at kamerasystemet varsler når det går en fotgjenger i veibanen, når en bil for motorstopp eller en lastebil mister deler av lasten.

LES MER: Stenger tunnel for å dempe lyset

Mange feilalarmer

Strindheimtunnelen åpnet i juni i fjor, og det ble raskt klart at det er noen kompliserte lysforhold i portalåpningen, spesielt den på Nyhavna-siden. Her er det en ganske bratt skråning, noe som fører til at både sol og vann går langt inn i tunnelen. Det kan føre til store skygger og refleksjoner, noe som igjen fører til feilalarmer til Vegtrafikksentralen.

- Det er også installert 105 optiske kamera i Strindheimtunnelen, men de sliter under disse forholdene. Med termiske kamera kan man få redusert disse feilmeldingene, sier Bitanga.

Byggeleder Jo Forren i Statens vegvesen Midt bekrefter at det har vært en del feilmeldinger i den nye Strindheimtunnelen, og det har beslaglagt en god del tid hos trafikkoperatørene ved Vegtrafikksentralen.

- Termiske kamera er klart bedre med tanke på at de ikke blir påvirket av ytre faktorer. Nå skal vi samle erfaringer med termokamera, og vi vil ta inn denne teknologien i forbindelse med tunneloppgraderinger på E6 Øst-prosjektet, forteller Forren.

LES MER: Dømt til fengsel etter å ha råkjørt i Strindheimtunnelen

- Optiske kamera må vaskes

Termokameraene kom på plass i høst, og testperioden har derfor ikke vært så omfattende ennå.

- Det virker som de fungerer godt med tanke på hendelsesdeteksjon, sier Forren.

Det henger to termiske kamera i hver tunnelmunning, samt to utenfor tunnelmunningen på Nyhavna.

- Da Strindheimtunnelen ble prosjektert, så var ikke denne teknologien tilgjengelig. Nå vil det trolig komme flere tunneler i Trondheim med disse kameraene. Termiske kamera har også et fortrinn med tanke på vedlikehold. Vanlige optiske kamera blir ofte tilsmusset, og da blir ikke bildene så gode. De må vaskes regelmessig, sier Bitanga.

Her kan du lese om da alarmen gikk da en rullestolbruker kjørte inn i Strindheimtunnelen.

Reduserer vedlikeholdet

Et termisk kamera kan ha flere plastposer over seg, og man vil ikke se forskjellen på bildene. Det vil uansett komme en varmesignatur på bildene.

- Termiske kamera er kanskje rundt tre ganger dyrere, men man slipper så mye vedlikeholdskostnader, og de vil også være mer stabile med tanke på feilmeldinger. Dessuten vil de kunne se gjennom røyk ved utvikling av en brann. Etter hvert vil også termiske kamera kunne se varme punkt på et kjøretøy, sier han.

Da vil man kunne få info om en potensiell bilbrann før det bryter ut flammer.

- Man vil for eksempel kunne se varmgang i bremsene på et vogntog, forklarer Bitanga.

Politiet har tidligere opplevd at det er en del råkjøring i Strindheimtunnelen. Politiet har målt en bil til 147 kilometer i timen

Kontrakten mellom Aventi og Statens vegvesen ligger på rundt 70 millioner kroner, og inkluderer både installasjon og integrasjon mot overvåkningssystemet til Vegtrafikksentralen.

Aventi har også levert systemene som stenger tunnelene og varsler bilistene om dette.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

Slik ser det ut på et termisk kamera som har fanget opp at det er en fotgjenger i Strindheimtunnelen.  

Slik ser det ut på et termisk kamera som har fanget opp at det er en fotgjenger i Strindheimtunnelen.  

De termiske kameraene i Strindheimtunnelen er så avanserte at de sier ifra når en fotgjenger går i tunnelen. 

De termiske kameraene i Strindheimtunnelen er så avanserte at de sier ifra når en fotgjenger går i tunnelen. 

Det er installert til sammen seks termiske kamera i Strindheimtunnelen.  
        
            (Foto: aventi)

Det er installert til sammen seks termiske kamera i Strindheimtunnelen.   Foto: aventi

I motsetning til optiske kamera kan termiske kamera være i tunnelen uten at de trenger å bli vasket. Man kan trekke en plastpose over termiske kamera uten at kvaliteten på bildet blir dårligere. 

I motsetning til optiske kamera kan termiske kamera være i tunnelen uten at de trenger å bli vasket. Man kan trekke en plastpose over termiske kamera uten at kvaliteten på bildet blir dårligere. 

På forsiden nå