- Vi må lære av disse feilene

Utdanningsforbundet mener flere ansatte og ledelse som er tettere på, er nøkkelen til å forebygge alvorlige hendelser i barnehagene.

Alvorlig Leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng, mener omfanget og innholdet i avvikene er alvorlig. - Dette er forhold vi må gjøre noe med. Vi må bli dyktigere til å forebygge, og barnehagene trenger flere ansatte, mener Lieng. 

Saken oppdateres.

- Enhver ansatt har ansvar for å varsle ifra om uheldige hendelser. Særlig når de får sikkerhetsmessige konsekvenser som ikke er akseptable, sier leder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng.

LES OGSÅ: Her sviktet sikkerheten i barnehagene

- For få ansatte

Han mener det er alvorlig at det rapporteres så mange avvik. Han understreker likevel at det er viktig at avvik rapporteres, slik at tiltak kan settes inn for å unngå fortsatt svikt rundt sikkerheten.

- Hendelsene som beskrives i disse avvikene er alvorlige, og dette er forhold vi må klare å gjøre noe med. Dette er ikke hendelser vi bare må «regne med» skjer i en barnehage. Vi må både bli dyktigere – og flere – til å jobbe med forebygging. Vi må lære av feil som gjøres, vi må foreta risikovurderinger av ulike situasjoner og finne ut hva vi kan gjøre bedre. Avvikssystemet er et viktig verktøy for både ansatte og ledelse for å varsle ifra når noe ikke er forsvarlig. Da kan man gjøre noe med systemet, enten det er antall ansatte eller måten man organiserer seg på.

LES OGSÅ: Styrer: - Barna får ikke lenger lov å bruke øks

LES OGSÅ: - Lav bemanning utfordrer sikkerheten

Lieng peker på to forhold som de største utfordringene for sikkerheten i barnehagene:

- Det handler mye om bemanning. Sammenlignet med de andre storbyene, har Trondheim flest barn per voksen. Kommunen følger heller ikke normen for pedagogisk bemanning i alle barnehagene. I år har Rådmannen foreslått kutt i det samlede budsjettet og kutt i spesialpedagogiske ressurser. Det fører til en krevende situasjon i byens barnehager. Nå er det ikke slik at penger er det eneste som betyr noe, men i avvikene som er beskrevet handler det mye om at det må være nok ansatte til at man har tilstrekkelig oversikt over ulike situasjoner, mener Lieng.

LES OGSÅ: Eldbjørg (82) ble angrepet av medpasient. To uker senere døde hun.

- Skal ikke skje

Det andre forholdet han mener har betydning, er at i Trondheim er det ikke én daglig leder for hver barnehage.

- Utdanningsforbundet mener kommunen bryter loven når de organiserer barnehagene på denne måten. I dag har det blitt mer og mer vanlig at én styrer har ansvar for flere hus, og det gjør at de ansatte ikke opplever lederen som tilstrekkelig tilgjengelig. En leder skal drive forebyggende arbeid, gå gjennom rutiner og ta opp problemer rundt svikt på rutiner. Når lederen ikke er tett nok på dette arbeidet, kan det går ut over forebygging av denne typen avvik, sier Lieng.

- Om lag 20 prosent av avvikene omhandler rømninger eller forsøk på dette?

- Det er veldig beklagelig at dette skjer, og slike ting skal ikke skje. Det handler selvfølgelig om at man er godt organisert og følger godt med, men også her er det slik at bemanningen har konsekvenser for tett man kan være på ungene – både ute og inne. Pedagogene skal ha tid til planlegging, og hvis ikke bemanningen er god nok, kan det bli for få ansatte til å følge opp alle ungene godt nok.

LES OGSÅ: - Har du tabbet deg ut, fortell om det!
LES OGSÅ: 1781 alvorlige avvik i eldreomsorgen

- Lek medfører risiko

Han understreker at klemskader og fallskader som følge av planløsninger, og usikrede lekeapparat, må utbedres umiddelbart.

- Det er også viktig at alle ansatte tilbys kontinuerlig førstehjelpskurs, og at ansattes bevissthet rundt sikkerhet heves, sier Lieng og legger til:

- Men uansett hvor mye vi sikrer: Lek er en prosess der barn lærer å mestre situasjoner som kan medføre risiko. De må gjøre noen nødvendige negative erfaringer, som å falle, å skli og å få skrubbsår, for å bli trygge mennesker.

LES OGSÅ: Bergen og Oslo sa nei til innsyn

Er det god nok sikkerhet i barnehagen du bruker til dine barn?
Du må velge et alternativ
På forsiden nå