- Barna må få lov å spikke og få skrubbsår

- Sandkasser innendørs og plaststeiner for å hindre at barna slår seg, er eksempler på hvordan vi ikke skal ha det i våre barnehager, sier Marte Løvik (Sp).

Å spikke er helt greit, skrubbsår er ok, å nesten drukne er det ikke, konstaterer Marte Løvik - som berømmer ansatte for å rapportere avvik.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Løvik var leder av oppvekstkomiteen i Trondheim frem til nylig. Under hennes ledelse dro komiteen på studietur til England i 2012. Ifølge Løvik ble barnehagebesøket et besøk til skrekk og advarsel:

- Der satt barna rundt noen bord og lekte i såkalte sandkasser. På seg hadde de plastforklær, slik at de ikke skulle bli skitne. Ut fikk det ikke gå. Hele komiteen ble sjokkert, forteller Løvik og fortsetter:

- I noen land er det slik at de har plaststeiner og plasttrær slik at barna ikke skal slå seg. Slik må vi aldri få det.

LES OGSÅ: Her kan du lese noen av de mest uheldige hendelsene i barnehagene i Trondheim de siste årene.

Berømmer de ansatte

Løvik berømmer de ansatte i Trondheim kommune som rapporterer avvik. Som leder av oppvekstkomiteen var hun allerede informert om de alvorligste avvikene Adresseavisen omtalte onsdag.

- Dette viser at rådmannen har kontroll og at vi har gode systemer som gjør at vi kan sette inn tiltak når det trengs. Man må ha to tanker i hodet samtidig: Å melde avvik er veldig viktig. Det betyr ikke at barna ikke skal få lov å utforske verden, få skrubbsår, lære å spikke. Men å håndtere voksenøks skal ikke et barn gjøre. Å få skrubbsår er helt ok, å nesten drukne er det ikke. Dette er en balansegang og denne balansegangen vet jeg at de ansatte i barnehagen er veldig gode på. Dette handler om hva vi ønsker at barnehagen skal være. Og den skal ikke være slik som den oppvekstkomiteen besøkte i England, sier Løvik.

LES OGSÅ: Ulykker og alvorlige hendelser har sammenheng med lav bemanning

Ut på sitt livs opplevelse

- De to jentene som stakk av med bussen sikkert hadde sitt livs eventyrreise. For dem var jo dette bare en opplevelse. Unger har en naturlig trang til å komme seg ut. Det beste er at de kan stikke seg bort innenfor en barnehage og slik dekke dette utforskerbehovet, mener Løvik.

Høyres fraksjonsleder i oppvekstkomiteen, Mari Holm Lønseth, understreker at det skal være trygt å ha barn i Trondheims-barnehager.

-Derfor er det bra at vi får vite om hva som skjer, slik at man kan lære av det og ha et system for forbedring. Noen av disse sakene er veldig alvorlige, sier Holm Lønseth (H).

LES OGSÅ: Vi må lære av disse feilene

- Foreldreutvalget for barnehager og Utdanningsforbundet mener det er en sammenheng mellom alvorlige hendelser og dårlig bemanning. Trondheim har lavere bemanning enn andre storbyer. Kunne alvorlige hendelser ha vært unngått med bedre bemanning?

- Det er vanskelig å si helt konkret. Jeg mener vi har tilstrekkelig bemanning for å kunne si at det er trygt å gå der. Dessverre er det ikke mulig å sikre seg 100 prosent mot at noe skjer. Bemanningen er god nok, men det høye sykefraværet er et reelt problem som også kan skape utrygge situasjoner, mener hun.

På forsiden nå