- Strafferammen er åpenbart for lav

Statsadvokat Unni Sandøy fikk retten med på norgeshistoriens strengeste dopingdommer. Hun ser gjerne at de hadde vært strengere.

Statsadvokat Unni Sandøy var aktor da fire trønderske hovedmenn fikk norgeshistoriens strengeste straffer for dopingforbrytelser.   Foto: MARIANN DYBDAHL

Saken oppdateres.

Dopingforbrytelser kan straffes med fengsel inntil 6 år, så lenge forbrytelsen anses som grov.

- I dag kommer man til et punkt hvor gjerningspersonen ser at straffen ikke øker selv om aktiviteten fortsetter. Det er negativt med henblikk på allmennpreventive hensyn. Jeg mener at strafferammen åpenbart er for lav, sier statsadvokat Unni Sandøy til adressa.no.

Vil ha 10 år

Unni Sandøy var aktor da fire trøndere fikk over 21 år i fengsel for omfattende dopingkriminalitet fra Trondheim i en årrekke i saken Operasjon Gilde. Mennene fikk dopingråstoffet sitt fra en nordmann (33) som kaller seg «Corleone». 33-åringen ble ikke pågrepet i Operasjon Gilde og lever i frihet i Thailand.

21. desember fortalte adressa.no om jakten på «Corleone» som er siktet for å innført over 34 kg dopingråstoff i tillegg til at 33-åringen tidligere har vært involvert i flere dopingsaker andre steder i Norge. Omfanget av «Corleones» aktivitet kan gjøre saken mot ham større enn saken mot de fire trønderske hovedmennene i Operasjon Gilde.

LES JAKTEN PÅ «CORLEONE» HER (krever innlogging)

Med de to historisk alvorlige sakene ønsker statsadvokat Sandøy at strafferammen skal økes.

- Man har ikke tatt innover seg hvor alvorlig dopingbruk er, og at dette er en kriminalitet som ofte utføres i mer eller mindre organiserte former slik at kvantum fort blir stort. Strafferammen burde ha blitt hevet til 10 år, eller det burde blitt innført en ny bestemmelse som dekker meget betydelig kvantum, som i Corleone-saken, sier hun.

Større omfang med internett

Lovbestemmelsen som omhandler doping stammer fra 1992, fra tiden før internett ble allment utbredt. Salg av doping på dette tidspunktet skjedde gjerne i forbindelse med at personer knyttet til treningsmiljø distribuerte anabole steroider til kjente, eller kjente av kjente.

LES OGSÅ: - Krevende å avdekke

LES OGSÅ: - Bakmenn har blod på hendene

Siden 2004-2005 har det vært vanlig å selge midlene fra nettforum. Internettsalget har gjort det mulig for selgere av doping å nå ungdommer og treningsentusiaster på store og små steder i hele Norge. Denne effekten har ikke lovverket tatt høyde for, ifølge Sandøy.

- Det er ikke tatt høyde for bruk av internett til salg og posten til distribusjon. Omsetningen av doping skjer veldig ofte i det skjulte hvor omfanget blir stort og det kan ta lang tid før saken avdekkes.

Selv om mannen som kaller seg «Corleone» har unndratt seg flere politietterforskninger håper politiet at en sak kan reises mot ham i Sør-Trøndelag i løpet av 2016.

Saken «Jakten på Corleone» ble publisert på adressa.no 21. desember. 
        
            (Foto: FAKSIMILE )

Saken «Jakten på Corleone» ble publisert på adressa.no 21. desember.  Foto: FAKSIMILE

Dette er Operasjon Gilde

Dopingetterforskningen fra Sør-Trøndelag politidistrikt skal være Europas største.

Politiet i Sør-Trøndelag begynte høsten 2011 en opprulling av et organisert, kriminelt nettverk med utspring i Trondheim etter flere saker om dopingbørsen Anabolic Forums i avisen Dagens Næringsliv.

Politiet mener en organisert kriminell gruppe menn i alderen 27–45 år, opprettet og drev Anabolic Forums med milliongevinst i årevis.

Samtlige ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett. Fem av dem anket saken til Frostating lagmannsrett som avsa dom 14. januar 2015. Der ble fire av de fem dømt til norgeshistoriens strengeste straffer for dopingforbrytelser. Høyesterett avslo anker både fra de domfelte og fra aktoratet. Dermed ble dommene fra lagmannsretten stående.

Totalt har 131 personer over hele landet vært siktet i Operasjon Gilde. Mannen, som kaller seg «Corleone», skal ha ha forsynt hovedmennene i Trondheim med store mengder dopingråstoff. «Corleone» var på frifot i årevis, frem til han ble pågrepet i Krabi, Thailand, 2. februar 2016. En uke senere landet «Corleone» på Værnes flankert av flere politietterforskere.

På forsiden nå