Bør ikke ha kjønnsdelt undervisning over tid

Rådmannen i Trondheim mener kjønnsdelt undervisning ikke er praksis i trondheimskolene, men at kommunen tillater skolene å gjennomføre ulik organisering av undervisning.

Etter Adresseavisens sak om at Huseby ungdomsskole har kjønnsinndelt svømmeundervisning på grunn av kroppspress, stilte kommunalråd Elin Andreassen (FRP) spørsmål om Husebys kjønnsinndeling til Rådmannen i Trondheim. Fordi saken er har vakt sterke reaksjoner, valgte Rådmannen å ta opp saken i dag.