Nå blir det dyrere i bommene

1. april øker prisene på bompasseringer både i Trondheim og på E6 Øst.

I de fleste bommene øker prisen med én krone fra 1. april.   Foto: Kjell A. Olsen

Saken oppdateres.

- Vi synes ikke det er spesielt morsomt å øke prisene, men om vi effektivt klarer å nedbetale veiprosjektene fortere vil det også gagne bilistene til slutt gjennom kortere innkrevingstid, sier daglig leder Marius Maske i Trøndelag Bomveiselskap.

Nødvendig justering

Takstene settes nå opp i henhold til konsumprisindeksen. Forrige gang prisene ble justert var i 2012 for Miljøpakken, og i 2014 for E6 Trondheim-Stjørdal.

- Endringen er i henhold til stortingsproposisjonen og avtalen mellom oss og Vegdirektoratet. Vi har som oppgave å finansiere bompengeandelen av veiprosjektene og da er en justering i forhold til konsumprisindeks nødvendig. Hvis ikke kan bompengeinnkrevingen bli forlenget, forklarer Maske.

1 krone mer i de fleste bommene

I bommene i Miljøpakken der det i dag koster 8 kroner, øker prisen til 9 kroner. I de bommene der det i dag koster 10 kroner, øker prisen til 11 kroner. I de bommene som har tidsregulerte priser øker prisen fra 10 til 11 kroner, og fra 20 til 22 kroner i rushtiden. (Se detaljene for nye takstene på bildene til høyre).

LES MER: Manglende bombrikker førte til svindyre gebyr

Bilistene trenger ikke å foreta seg noe i forhold til prisøkningen. Men de vil se de endrede takstene på skiltene ved bomstasjonene og de vil få en større regning. Maske anbefaler imidlertid at alle skaffer seg bombrikke. I dag er andelen i underkant av 90 prosent.

Økte inntekter

I 2015 tok bomvegselskapet inn om lag 800 millioner kroner på Miljøpakken og E6 Øst. Prisøkningen betyr en årlig inntektsøkning på mellom 50 - 60 millioner kroner.

- Disse pengene går ikke til oss, de går tilbake til veiprosjektene. Kun 1,5 prosent av våre inntekter går til vår administrasjon. Resten går rett inn i veiprosjektene, forsikrer Maske.

LES OGSÅ: Slik blir nye E6 mellom Trondheim og Stjørdal

Andelen av kjøretøy som er fritatt bomavgift kan bli en utfordring fremover.

- Andelen miljøkjøretøy har økt betraktelig de senere årene. I utgangen av 2015 var andelen 7 prosent på E6 Øst. Om dette fortsetter må man kanskje vurdere endringer i finansieringen, mener Maske.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

Her er de nye takstene for E6 Øst mellom Trondheim og Stjørdal.  
    
      (Foto: trøndelag bomveiselskap)

Her er de nye takstene for E6 Øst mellom Trondheim og Stjørdal.   Foto: trøndelag bomveiselskap

Her er de nye takstene for Miljøpakke-bommene i Trondheim.  
    
      (Foto: trøndelag bomveiselskap)

Her er de nye takstene for Miljøpakke-bommene i Trondheim.   Foto: trøndelag bomveiselskap

Daglig leder i Trøndelag Bomveiselskap, Marius Maske, sier at prisjusteringen er nødvendig for å kunne finansiere veiprosjektene innen rimelig tid. 

Daglig leder i Trøndelag Bomveiselskap, Marius Maske, sier at prisjusteringen er nødvendig for å kunne finansiere veiprosjektene innen rimelig tid. 

På forsiden nå