Denne veien skal fjerne kø

Kulvert under jernbanen og 400 meter ny vei skal gi bedre trafikkflyt på Heimdal.

Veien skal gå fra rundkjøringa ved Kattemsskogen opp mot det gamle Adressa-bygget.  Foto: Illustrasjon: Multiconsult/Trondheim kommune

Saken oppdateres.

Neste år starter arbeidet med å forlenge Johan Tillers vei mellom Heimdalsvegen og Industriveien.

Beregninger viser at opp mot 5000 bilister daglig vil benytte den nye snarveien, noe som vil gi redusert trafikk gjennom Heimdal sentrum.

Prosjektet er en del av Miljøpakken, med planlagt oppstart neste vår.

Les også: Kaos etter at E6 ble stengt

Komplisert utbygging

- Vi skal bygge en undergang på 29 meter, samtidig som det er full drift på jernbanen. Det blir en lang kulvert med plass til fem spor, sier Åse Karen Søreng, Miljøpakkens prosjektleder for Johan Tillers veg.

Det blir det bredeste krysningspunktet for jernbane i Trondheim. Det er bløt leire i området og byggegropa ligger nær jernbanen. Det må spuntes og graves dypt, og to spor for Dovrebanen samt Hegstadmoen godsterminal må legges om midlertidig, mens byggearbeidene pågår.

- Veien skal detaljprosjektertes i år. Kulverten og arbeidet med byggegropa er det som står for de største kostnadene, sier Søreng. Om lag 170 millioner kroner er satt av til prosjektet i Miljøpakken.

Veien blir 400 meter lang og knytter rundkjøringa ved Kattemsskogen sammen med en ny rundkjøring i Industriveien, ved det gamle Adressa-bygget på Heimdal.

Les også: Så fort har du aldri sett 600 tonn flytte seg

Ny godsterminal

Jernbaneverket har også prosjekter i området som krever samordning av arbeidet. I tillegg til to spor for Dovrebanen og ett spor til Heggstadmoen godsterminal, skal spor 3 på Heimdal stasjon forlegnes sørover. Dette vil komme i berøring med kulverten. I tillegg tas det høyde for et femte spor til Torgård, hvis området blir valgt som fremtidig godsterminal.

Les også: Strakstiltak for godstrafikk kommer Trøndelag til gode

Får ekstra midler

Godsterminalen på Hegstadmoen skal nå klargjøres for å ta imot økt trafikk. I dag benyttes terminalen i hovedsak for mottak av nybiler som kommer med jernbanen.

- Heggstadmoen skal oppgraderes for å avlaste Brattøra. Terminalen skal nå også ta imot konteinertransport for omlasting fra vei til jernbane, sier John Petter Reklev, prosjektleder i Jernbaneverket.

En tiltakspakke på ca 1 milliard kroner for å bedre vilkårene for godstrafikk på jernbanen er bevilget fra Samferdselsdepartementet. Av dette bruker Jernbaneverket 270 millioner kroner til prosjektene på Heggstadmoen Godsterminal og forlengelse av spor 3 på Heimdal stasjon.

Les også: Her er jernbanene og veiene de vil prioritere i Midt-Norge

Flytter virksomhet

Et bilverksted blir revet i forbindelse med den nye veien. Bedriften har fått tildelt ny tomt og er allerede i gang med nybygg. Kommunen planlegger byggestart neste vår, med åpning av veien høsten 2018. Samtidig blir den enveisregulerte Smedbrua, som forbinder Industriveien og Heimdalsvegen, gjort om til gang- og sykkelvei.

Les også: Heimdal og Tiller får ny snarvei

Dette blir Trondheims bredeste krysningspunkt av jernbanen. 
    
      (Foto: Illutstrasjon: Multiconsult/Trondheim kommune)

Dette blir Trondheims bredeste krysningspunkt av jernbanen.  Foto: Illutstrasjon: Multiconsult/Trondheim kommune

Smedbrua skal gjøres om til gang- og sykkelvei når prosjektet er ferdig. 
    
      (Foto: illstrasjon: Multiconsult/Trondheim Kommune)

Smedbrua skal gjøres om til gang- og sykkelvei når prosjektet er ferdig.  Foto: illstrasjon: Multiconsult/Trondheim Kommune

På forsiden nå