Trondheim trenger at flere innbyggere blir dommere

Kommunen er spesielt interessert i menn som ønsker å være meddommere i lagmannsretten.

Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett trenger flere meddommmere de neste fire årene.  Foto: Finn Åldstedt

Saken oppdateres.

Meddommerne deltar på lik linje i rettssaken som lagmannsrettens fagdommere og skal både vurdere om tiltalte er skyldig og hvilken straff som skal gis.

Meddommerens stemme teller like mye som fagdommerens i avgjørelsen.

Trondheim bystyre oppnevner meddommerne til både Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. I perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 vil bystyret ha oppnevnt 396 meddommere og lagmannrettsmedlemmer til hver av domstolene.

LES OGSÅ: Stortinget fjerner juryen fra rettssalen

Anbefaler menn å søke

På Trondheim kommunes hjemmesider går det frem at det spesielt er behov for at menn søker.

I rettssakene med meddommere skal både kvinner og menn være representert.

Den aktuelle dommerperioden er 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Kan ikke være straffedømt

Den som søker må være mellom 21 og 70 år gammel det samme året som han eller hun innrulles.

Det er også krav til at man har tilstrekkelige norskkunnskaper. Om du er straffedømt gir det deg en karantene på flere år. Er straffen fengsel over ett år, kan du ikke bli meddommer.

Du kan lese mer om ordningen på Trondheim kommunes sider. Her finner du også en lenke til hvordan du søker om å bli meddommer.

På forsiden nå