600 dommere meldte seg

Problemet med manglende meddommere løste seg på rekordtid for Trondheim kommune.

«Vi har nå fått nok søkere og det er derfor ikke lenger mulig å melde seg», står det på Trondheim kommunes side.  Foto: Finn Åldstedt

Saken oppdateres.

Tidligere denne uken omtalte adressa.no at de manglet meddommere til Frostating lagmannsrett.

Bystyresekretariatet har i løpet av de siste dagene fått cirka 600 påmeldinger via nettsiden.

«Vi har nå fått nok søkere og det er derfor ikke lenger mulig å melde seg», står det på Trondheim kommunes side.

Har nok folk nå

- Det er behov for 198 kvinner og 198 menn til tingretten, samt 214 kvinner og 214 menn til lagmannsretten, opplyser Charlotte Larsen ved ordførerens kontor. Hun forteller at mange av de sittende meddommerne er bedt om å fortsette og at de derfor har mer enn nok folk å velge mellom.

Saken skal til bystyrets møte 16. juni, og før den tid skal kandidatene gjennom vandelskontroll.

- Deres økonomiske forhold sjekkes også. Det er nok flere som fortsetter, men vi må regne med noe frafall på grunn av høy alder. Det er alltid godt å ha noe å falle tilbake på, sier Larsen.

Fornøyd

- Vi er godt fornøyde med responsen, sier Sissel Trønsdal (AP). Hun er kommunalråd og leder komiteen som er oppnevnt for å plukke ut kandidatene. De trenger omkring 200 menn og 200 kvinner.

- Det er viktig at meddommerne representerer og gjenspeiler alle lag av befolkningen. Både med henhold til yrkesbakgrunn, alder og ulike nasjonaliteter. Gode norskkunnskaper er imidlertid nødvendig, understreker Trønsdal.

Dette er en meddommer

Meddommerne er lekmenn (ikke-jurister) som deltar på lik linje i rettssaken som fagdommere. Disse skal både vurdere om tiltalte er skyldig og hvilken straff som skal gis. Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Uavhengige borgere skal, ved hjelp av sunn fornuft og skjønn, avgjøre skyld. Meddommerne skal være en motvekt og et korrektiv til myndigheter og makthavere.


Når lagmannsretten behandler skyldspørsmål i straffesak med strafferamme på mer enn seks års fengsel, settes retten med tre fagdommere og ti lekdommere.


Man kvalifiserer som meddommer dersom man over 21 og under 70 år, har stemmerett, står innført i folkeregisteret i Trondheim kommune og har tilstrekkelige norskkunnskaper. I tillegg skal man være godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Og utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Trondheim bystyre oppnevner meddommerne til både Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

 
På forsiden nå