Bygger gigantiske støyskjermer

Veien blir ugjenkjennelig i forhold til tidligere.

Dansk pil er brukt på innsiden av støyskjermene.  Foto: TERJE SVAAN

Saken oppdateres.

Beboerne langs Dybdahls veg, mellom Lerkendal og Moholt, har levd med støyende og støvende anleggsarbeid siden starten av fjoråret.  Veien er stengt for vanlig biltrafikk, kun busser har lov å passere. Miljøpakken bruker over 100 millioner kroner på opprusting av veien, nye sykkelfelt og støyskjerming for boligene langs veien.

Les også: 12 nye bilførere tatt for å kjøre ulovlig i Dybdahls veg

Store støyskjermer

- Langs veien er det kommet opp om lag 1000 meter med støyskjermer, sier Agnar Gram, overingeniør i Trondheim kommune.

Flettet dansk pil pryder innsiden på skjermene. Treverket er ubehandlet og blir gråblank over tid. Barken er tatt av pilen, uten å skade den naturlige hinnen på treet.  Det gjør at trefibrene ikke tar til seg fukt, og overflaten har heller ikke sugeevne for vanlige trebehandlingsprodukter.

Les også: Denne veien skal rustes opp for å tåle 400 busser i døgnet

Lang levetid

Fasadeelementene er noe dyrere enn tradisjonelle materialer, men vedlikeholdsbehovet gjør at vei-eieren regner med å spare på sikt.

- Det er et materiale som er veldig holdbart og værbestandig, uten behov for vedlikehold i 30-40 år, sier overingeniøren i Trondheim kommune. 

Miljøpakken finansierer prosjektet. Bare støyskjermingen er kostnadsberegnet til om lag 20 millioner kroner.

Les også: Bompenger skal fjerne støy

Vokste i omfang

- Opprinnelig var det kun planlagt å etablere sykkelfelt på hver side av vegen, så kom fylkesmannen med krav om støyskjerming av boligene.  Samtidig var det et ønske om å bytte ut det gamle ledningsnettet når det likevel skulle graves. Deretter fulgte Statens vegvesen opp med krav om telefri fundamentering. Det gjorde at jobben ble mye større enn først antatt, sier Agnar Gram. 

Mot slutten av året vil veien sannsynligvis åpnes for biltrafikk, mens endelig asfaltdekke først legges neste vår.

Treet er kokt for å få fjernet barken på stavene.  
    
      (Foto: terje svaan)

Treet er kokt for å få fjernet barken på stavene.   Foto: terje svaan

Treet er bøyd og flettet.  
    
      (Foto: terje svaan)

Treet er bøyd og flettet.   Foto: terje svaan

Agnar Gram er overingeniør i Trondheim kommune. 
    
      (Foto: TERJE SVAAN)

Agnar Gram er overingeniør i Trondheim kommune.  Foto: TERJE SVAAN

På forsiden nå