Dahlberg Hauge til byggebransjen

Tidligere Frp-topp i Trondheim, nylig avgått statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (38), blir direktør i bygg- og anleggsbransjens bransjeforening.

Tidligere Frp-topp vil nå bli direktør i bransjeforeningen som jobber for bygg- og anleggsbransjens interesser.  Foto: GORM K. GAARE

Saken oppdateres.

Dahlberg Hauge fikk nylig avskjed i nåde hos Kongen i statsråd etter å ha vært statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet siden regjeringen Solberg ble etablert.

Adresseavisen har tidligere skrevet at han sammen med Høyre-topp Yngve Brox, var en av søkerne til stillingene som assisterende fylkesmann. Den jobben fikk ingen av dem. Men Dahlberg Hauge er nå tilsatt som direktør for Entreprenørforeningen for bygg- og anlegg (EBA) og håndverkerforeningen i Trøndelag.

- Drømmejobben

- Dette er drømmejobben, kommenterer han og vet hvilke felt som blir viktigst å jobbe med:

- To felt peker seg ut: Å sikre rekrutteringen av fagarbeidere, blir veldig viktig. Dette handler ikke minst om lærlingordningen. Det andre feltet er arbeidslivskriminalitet. Dette er to hovedutfordringer. Vi må støtte opp om de seriøse i norsk arbeidsliv.

- Dette er jo felt du kjenner godt fra din tid i departementet?

- En del av disse tingene kjenner jeg godt til fra før. Dette blir veldig spennende. Det er 25 000 som jobber i bygg- og anleggsbransjen og det er mange store, spennende utbyggingsprosjekter i Trøndelag, sier Dahlberg Hauge – som i tillegg til mange års erfaring fra Trondheims-politikken har bakgrunn som sivilingeniør ved NTNU.

Karantenenemnd

- Vil du måtte ha karantene på grunn av kryssende interesser?

- Jeg har i dag sendt inn beskjed om min nye jobb til karantenenemnda og så får vi se hva de kommer til.

- Ser du noen grunn til at du burde blitt ilagt karantene?

- Dette er et felt hvor myndigheter og private aktører i all hovedsak jobber i samme retning ut fra overordnede politiske føringer. Min bakgrunn mener jeg derfor utelukkende er en fordel.

- Hvis nemnda sier ok, når begynner du da?

- Planen er å starte 1. august.

På spørsmål om hvilken lønn han vil få, svarer Dahlberg Hauge at han vil tjene om lag det samme som han gjorde som statssekretær. Det vil si ca. 850 000 kroner.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå