Ønsker høyere husleier på Svartlamoen

Hvis Svartlamoen skal få bevilgninger til vedlikehold, må de få husleien opp på et nivå som gjenspeiler faktisk leieverdi, mener rådmannen.

Mer kontroll: Rådmannen mener det må føres mer kontroll rundt det finansielle rundt Svartlamoen.  Foto: kristian helgesen

Saken oppdateres.

Svartlamoen boligstiftelse sier de «ikke er negative» til dette.

Rådmannen foreslår også tettere oppfølging fra kommunens side rundt økonomien, blant annet gjennom årlige rapporteringer på gjennomførte tiltak og hvordan de er finansiert.

Saken skulle opp i formannskapet tirsdag, men den ble utsatt etter forslag fra Ottar Michelsen (SV). Rådmannens totalt syv forslag til vedtak kommer etter en kritisk evalueringsrapport som slo fast: Det er for lite av både oppgradering, nybygging og fortetting på Svartlamoen. Dessuten er det for billig å bo der, kom det frem i rapporten. Svartlamoen er en «byøkologisk forsøksbydel» hvor kommunen eier det meste av eiendommene, mens bydelen forvaltes av to stiftelser.

Les portrettet: Kødder kommunen med Svartlamoen, lover Harald Nissen bråk

Les kommentaren: Man vil aldri finne olje på Svartlamoen

Ønsker mer tid

Michelsen (SV) mener saken fortjener at man bruker litt ekstra tid på den, og ikke bare hastebeslutter noe før sommeren.

- Er du kritisk til forslaget om høyere husleie?

- Dette er en totalpakke hvor vi må se på hva kommunen skal bidra med og hva vi forventer at beboerne selv stiller opp med. Jeg avviser ikke høyere husleier enn i dag, men det er viktig at man opprettholder en modell der folk selv kan bidra. Vi må passe på at vi ikke organiserer oss bort ifra det, og det er blant annet derfor jeg foreslår at saken utsettes til over sommeren, sier Michelsen.

- Hva med årlige rapporteringer?

- Det er ikke urimelig, det er tross alt kommunens eiendom. Men litt av poenget er at man skal ha brukermedvirkning, så vi må passe på at ikke lager et system som gjør det vanskelig, sier Michelsen.

Les også: Rådmannen synes det er for billig å bo på Svartlamoen

Ikke negative til høyere leie

Kathrine E. Standal i Svartlamoen boligstiftelse kommenterer:

- Vi er ikke negativ til høyere husleie, men det må skje i dialog med beboerforeningen, slik som reguleringsplanen legger opp til. Det må være en sterk grad av medvirkning, sier Standal.

- Rådmannen foreslår også tettere oppfølging av det økonomiske gjennom årlige rapporteringer?

- Det er helt i orden at det blir en tettere oppfølging. Vi kan levere slike rapporter, men det er viktig at det ikke blir et kontrollregime. Det er området selv som må få styre utviklingen, og tiltak kan ikke komme ovenfra og ned, men fra grasrota og opp, sier Standal.

Les også: Svartlamoen skal legges under lupen

Høyre ønsker mer åpenhet

Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) sier hun forutsetter at driften legges om slik at bydelen blir økonomisk bærekraftig.

- Det er bekymringsfullt er at det er for dårlig åpenhet om økonomien. Nå er det vanskelig å finne ut hva som er de direkte og indirekte overføringene. Svartlamoen er en betydelig kostnad for kommunen. Det er åpenbart at man ikke klarer å drive økonomisk bærekraftig, og det er ingen god situasjon, sier Skjøtskift.

- Bøter forslaget fra rådmannen på den situasjonen?

- Det er kjempefint med en alternativ bydel som er en berikelse for Trondheim. Men forslaget fra rådmannen tar ikke inn over seg behovet for mer åpenhet, og det setter heller ikke tydelige nok krav om at driften må være bærekraftig, sier Skjøtskift.

Les også: Godt vedlikehold, mener beboerne

Fikk saken utsatt:  - Jeg avviser ikke høyere husleier enn i dag, men det er viktig at man opprettholder en modell der folk selv kan bidra, sier Ottar Michelsen (SV). 

Fikk saken utsatt: - Jeg avviser ikke høyere husleier enn i dag, men det er viktig at man opprettholder en modell der folk selv kan bidra, sier Ottar Michelsen (SV). 

Godt bevart: Kathrine Standal og Sylvia Helle i Svartlamoen boligstiftelse. Bildet er tatt i 2014. 
    
      (Foto: kristian helgesen)

Godt bevart: Kathrine Standal og Sylvia Helle i Svartlamoen boligstiftelse. Bildet er tatt i 2014.  Foto: kristian helgesen

Alternativ bydel: Nå må innbyggerne på Svartlamoen regne med høyere leiepriser, hvis rådmannen får det som han vil. 
    
      (Foto: kristian helgesen)

Alternativ bydel: Nå må innbyggerne på Svartlamoen regne med høyere leiepriser, hvis rådmannen får det som han vil.  Foto: kristian helgesen

Mer åpenhet: - Forslaget fra rådmannen setter ikke tydelige nok krav om at driften må være bærekraftig, mener Ingrid Skjøtskift (H). 
    
      (Foto: richard sagen)

Mer åpenhet: - Forslaget fra rådmannen setter ikke tydelige nok krav om at driften må være bærekraftig, mener Ingrid Skjøtskift (H).  Foto: richard sagen

Flott bebyggelse: Stiftelsen er åpen for flere rapporteringer til kommunen, men: - Det er viktig at det ikke blir et kontrollregime, mener Kathrine E. Standal i Svartlamoen boligstiftelse. 
    
      (Foto: kristian helgesen)

Flott bebyggelse: Stiftelsen er åpen for flere rapporteringer til kommunen, men: - Det er viktig at det ikke blir et kontrollregime, mener Kathrine E. Standal i Svartlamoen boligstiftelse.  Foto: kristian helgesen

På forsiden nå