Hissige «birdies» på Havstein golfbane

- Golfspillerne får stadig gjennomgå, sier baneeier Ola Wanvik.
Den truede fuglen vipa har slått seg ned på golfbanen på Havstein, både til glede og ulempe for golfentusiastene.  (Foto: Ola Wanvik)

Den truede fuglen vipa har slått seg ned på golfbanen på Havstein, både til glede og ulempe for golfentusiastene.  Foto: Ola Wanvik

Den truede fuglen vipa har slått seg ned på golfbanen på Havstein, både til glede og ulempe for golfentusiastene.  (Foto: Ola Wanvik)

Den truede fuglen vipa har slått seg ned på golfbanen på Havstein, både til glede og ulempe for golfentusiastene.  Foto: Ola Wanvik

Den truede fuglen vipa har slått seg ned på golfbanen på Havstein, både til glede og ulempe for golfentusiastene.  (Foto: Ola Wanvik)

Den truede fuglen vipa har slått seg ned på golfbanen på Havstein, både til glede og ulempe for golfentusiastene.  Foto: Ola Wanvik

Saken oppdateres.

Eier Ola Wanvik ved Trondheim par3golf Havstein på Byåsen er godt vant med hekkingen som foregår i området. Fuglearten vipe som trives i åker og eng, trives også godt på golfbanen.

- Vi har hatt tre vipepar som har hekket i et område mellom hull syv og åtte. Her får de stort sett være i fred, sier Wanvik.

Seniorforsker John Atle Kålås ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) sier at golfbanen kan være et ideelt område for vipa. Kortklippet gress og åpne områder er den typen natur den truede fuglearten trives i.

- Hovedtrusselen på en golfbane er om fuglene blir skremt midt i ruginga og forlater redet. Da er det fort gjort at det kommer kråker som tar eggene, sier Kålås.

LES MER: Golfbil havnet i Theisendammen

Fugler til besvær

Vanligvis lever fuglene og golfspillerne side om side på banen, med visse unntak:

- For rundt to uker siden var det et voldsomt spetakkel i forbindelse med fugleunger, men det ser ut til å ha roet seg nå, sier Wanvik.

Wanvik forteller at det stadig er golfspillere som får gjennomgå, og at han selv har måttet gripe inn om fugleungene kommer på ville veier.

- Om de har beveget seg ut på spilleflatene, kan jeg fra golfbil eller gressklipper «gjete» dem tilbake til trygge steder før spillerne kommer om morgenen, sier Wanvik.

Seniorforskeren forklarer at når fugleungene først kommer, vil foreldrene varsle mye og lage høye lyder om de skulle bli forstyrret.

- Det tyder på at de har fått ungene, så det er et godt tegn for vipa sin del, sier han.

LES MER: Fotballgolf på Røros

Halvert bestand

Vipebestanden har vist en kraftig tilbakegang de siste årene, delvis grunnet omleggingen av jordbruket. Større jordbruksmaskiner og tidligere innhøsting har ført til at fugleungene ikke overlever. Vipa står i dag på rødlista over truede fuglearter i Norge.

- Tellinger viser at vi i Norge er nede på en halvering av bestanden de siste 20 årene, sier Kålsås.

LES MER: Dramatiske nedgangen i ærfuglbestanden

Når ungene er så store at de greier seg selv, starter foreldrene på en ny runde med reir og egg. Wanvik forteller at vipeparene kan rekke å få frem syv unger i løpet av sommeren på golfbanen.

- Med litt oppmerksomhet fra dem som spiller og fra dem som steller banen, kan vi få ha disse fuglene på banen i mange år framover, sier han.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå