Nye fraværsregler for elever ved videregående skoler:

Avbestiller timer ved kjøreskolene

Av frykt for ikke å få karakter på grunn av for høyt fravær, avbestiller elever på videregående kjøretimer.

Protesterer: Trafikklærer Hanne Engelsåstrø, elev Jostein Guldahl og daglig leder ved Trafikksikker AS Jan Myrseth har liten forståelse for at de nye fraværsreglene i videregående skole rammer kjøreopplæringen. De synes ikke noe om at mest mulig av trafikkopplæringen skal måtte foregå på ettermiddags- og kveldstid. 

Saken oppdateres.

Mange elever ønsker kjøretimer på kveldstid, i helger eller ferier.

Elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag, risikerer å ikke få standpunktkarakter i faget. De nye fraværsreglene i videregående trådte i kraft dette skoleåret, og hensikten er å hindre skulk.

Men trafikkopplæring på kveldstid eller i helger er ikke gunstig.

– Et kraftig steg tilbake, sier Jan Myrseth, daglig leder ved trafikkskolen Trafikksikker AS i Trondheim. Han legger til at sensorene ikke ønsker å jobbe bare på ettermiddag eller kveld, NAFs glattkjøringsbaner holder åpent kun på dagtid. Dessuten er trafikkbildet et helt annet om kvelden, med mye mindre trafikk.

LES OGSÅ: Krever legeattest når elever er ofte syke

Ønsker kveldskjøring

Myrseth sier at om lag 20 prosent av kjøreskoleelevene som går i videregående skole, har meldt fra om at de ikke vil ha kjøretimer i skoletiden. Han sier at kjøreskolelærerne har nok undervisning utenom ordinær arbeidstid, om de ikke skal pålegges enda mer.

- Det er fint om fraværsreglene kan få elever til å skulke mindre, men undervisning ved trafikkskole bør være unntatt, sier Josten Guldahl (17). Han er lærling ved en elektrobedrift og fyller 18 i slutten av oktober. Han startet ved kjøreskolen Trafikksikker i juni, før de nye fraværsreglene trådte i kraft.

Firmaet Jostein jobber i, legger forholdene til rette for at han skal kunne ta kjøretimer. Som håndtverker er det nærmest et krav å ha lappen.

– Min tvillingbror Johannes går sisteåret på videregående, og må passe på å fordele kjøretimene på flere fag for ikke å få for mye fravær.

LES OGSÅ: Strengere fraværsregler kan ramme trafikkopplæring

Jostein synes ikke noe særlig om å legge kjøretimene til etter skoletid, for da er man sliten og uopplagt. Langkjøring strekker seg over fem undervisningstimer, og da må man holde på utover kvelden.

Brev til statsråden

Helge Rottem driver bl.a. MC-opplæring i Snillfjord. Han opplever stor frustrasjon blant elever og trafikkskoler landet over etter at de nye fraværsreglene ble innført.

Han har derfor skrevet et åpent brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, hvor han stiller en rekke spørsmål rundt de nye fraværsreglene. Rottem, som har jobbet med trafikkopplæring i 23 år, spør hvorfor blir ikke trafikkopplæring sett på som likeverdig med annen opplæring?

Trenger dagundervisning

- Trafikkskolene jobber med viktig holdningsskapende arbeid, med høyt kunnskapsinnhold, og har på lik linje med videregående skole minst like stort behov for å arbeide på dagtid. Elvene har størst læringsutbytte når de er mest opplagte og våkne. Kunnskapsministeren later til å være mer bekymret for fraværet, skriver Rottem.

LES OGSÅ: Leger frykter et renn av elever med ufarlige sykdommer

Til Adresseavisen sier Rottem at han er betenkt over at så mange elever ønsker opplæring på kveldstid. Han mener de nye fraværsreglene er så restriktive at de undergraver intensjonen og viktigheten av en seriøs og god trafikkopplæring. – Og ikke minst satsningen på nullvisjonen, som trafikkopplæringen er en viktig del av.

Rottem frykter at det å være trafikklærer og jobbe med trafikkopplæring vil bli sett på som lite attraktivt, mindre viktig og bli et lavstatusyrke. Trafikkopplæringen kan bli overlatt til useriøse og kriminelle.

Stolt av jobben

- Jeg blir provosert når myndighetene svarer at bransjen må tilpasse seg. Jeg anbefaler at kunnskapsministeren legger forholdene til rette for en fornuftig og god løsning, påpeker Rottem i brevet.

Bjørg Reitan, som i 35 år har drevet Bjørgs Trafikkskole i Stjørdal, sier hun så langt ikke har fått en eneste avbestilling på kjøretime fra elever i videregående.

LES OGSÅ: Nye fraværsregler innføres fra høsten

- Vi oppfordrer elevene til å fordele fraværet på ulike fag. Mange passer også på å bruke fritimer, sier Reitan.

I likhet med kollega Jan Myrseth anbefaler hun elevene å begynne kjøreundervisningen som 16-åringer. Da kan de fordele opplæringen over fire semestre og ikke få så mye fravær.

- Fraværsreglene byr naturlig nok på en del utfordringer, men det gjelder å være positiv og finne løsninger. I samarbeid med skolene og elevene tror jeg vi skal få det til, sier Bjørg Reitan.

Må planlegge

Opplæringsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune, skjønner godt at 18-åringer har veldig lyst på førerkort. Hun mener det fortsatt skal være mulig å få til dette.

LES OGSÅ: - Bilkjøringen har gåttt overraskende bra

- Det er fortsatt ikke forbudt å søke om fravær til kjøretimer. Men elevene må planlegge godt, slik at de ikke får for mye fravær i enkelte fag. Det bør også være mulig å benytte midttime og fritimer til kjøring, og kanskje må elevene bruke feriene, sier Christensen, og legger til:

- Vi kan dessverre ikke legge til rette for kjøreskolene, vi må legge til rette for undervisning, sier hun.

Dokumentert fravær

Trafikkforum, medlemsorganisasjon for trafikkskoler og trafikklærere, er svært kritisk til de nye fraværsreglene. – Trafikkopplæring er av vesentlig betydning for samfunnet, både som ulykkesforebyggende tiltak og som en naturlig del av allmennutdannelsen. Trafikkopplæring bør gi dokumentert fravær og inngå i det gyldige fraværet, som ikke inngår i den nye fraværsregelen på ti prosent, sier Stig Anders Ohrvik, daglig leder i Trafikkforum, i en pressemelding.

LES OGSÅ: - La 17-åringer få kjøre opp

Kjøretimer: Trafikklærer Hanne Engelsåstrø og elev Jostein Guldahl (17) snakker om kjøretimen de nettopp har avsluttet. Begge er enige om at kjøring på dagtid blir best utbytte. Jostein er lærling og vil som elektriker væer avhengig av førerkort. 

Kjøretimer: Trafikklærer Hanne Engelsåstrø og elev Jostein Guldahl (17) snakker om kjøretimen de nettopp har avsluttet. Begge er enige om at kjøring på dagtid blir best utbytte. Jostein er lærling og vil som elektriker væer avhengig av førerkort. 

Kveldsundervisning: Jan Myrseth, daglig leder ved Trafikksikker AS, sier at om lag 20 prosent av kjøreskoleelevene som går i videregående skole, har meldt fra om at de ikke vil ha kjøretimer i skoletiden. 

Kveldsundervisning: Jan Myrseth, daglig leder ved Trafikksikker AS, sier at om lag 20 prosent av kjøreskoleelevene som går i videregående skole, har meldt fra om at de ikke vil ha kjøretimer i skoletiden. 

På forsiden nå