Dømt til ni års forvaring for voldtekt av prostituerte kvinner

Voldtektsmann får strengere straff etter at han anket til lagmannsretten. Nå anker han til Høyesterett.

- Vi er godt fornøyde med at våre argumenter er hørt med tanke på alvorligheten i saken, sier statsadvokat Unni Sandøy. 

Saken oppdateres.

Lagmannsretten mener voldtektene som mannen begikk i Trondheim våren og sommeren 2015 var særdeles grove. Retten mener også det er gjentakelsesfare.

- Handlingene inngår i et brutalt, sadistisk og kynisk handlingsmønster og må ses i sammenheng ved fastsettelsen av straffen, mener retten.

Frostating lagmannsrett dømmer mannen i 20-årene til ni års forvaring med en minstetid på seks år. Dette er to år lengre forvaring enn han ble dømt til i tingretten.

Han må også betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning til hver av de to kvinnene han voldtok. Oppreisningserstatningene er også økt fra 180 000 kroner.

Anker til Høyesterett

- Vi er godt fornøyd med at våre argumenter er hørt både med tanke på alvorligheten i saken og med tanke på bevisvurderingen knyttet til skyld, sier aktor Unni Sandøy til Adresseavisen.

Sandøy opplyser at mannen anker saken til Høyesterett.

- Vi har mottatt anken, og venter nå på støtteskriv fra forsvareren, sier statsadvokaten.

Mannens forsvarer Øivind Bergøy Pedersen ville ikke kommentere saken da Adresseavisen kontaktet ham i dag.

- Min klient tar det med største alvor. Han har aldri langt skjul på at han har hatt sex med kvinnene. Han har ikke vært dannet eller fair, han har bedratt disse kvinnene, men han har ikke voldtatt dem, sa forsvareren da mannen sto tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett.

Vold og fornedring

Mannen sto i vår tiltalt for brutale voldtekter av to kvinner i Trondheim.

Kvinnene, som jobbet som prostituerte, fortalte om fornedring og vold da voldtektene skjedde i mannens hjem i Trondheim i mars og juli 2015. Blant annet ble de slått, truet og én ble drapstruet med kniv. Begge har forklart at de fryktet for livet.

- Jeg tenkte på barna mine, tenkte jeg skulle dø, sa en av kvinnene i sin forklaring i tingretten.

Rettens konklusjon var at voldtektene hadde foregått på en særlig krenkende måte.

Mannen ble også tiltalt og dømt for vold mot en mannlig nabo og en ung kvinne han hadde hatt et forhold til.

Mannen ble dømt til sju års forvaring med en minstetid på fem år i Sør-Trøndelag tingrett, samt oppreisningserstatning til alle sine ofre.

I tingretten ble oppreisningserstatningen til hver av de to voldtatte kvinnene satt til 180 000 kroner.

LES OGSÅ: Slik solgte vi sex på gata i Trondheim

Strengere straff

Mannen anket dommen til lagmannsretten. Anken gikk på skyldspørsmålet, bevisførselen og oppreisningserstatningen i tiltalepunktene som omhandlet voldtekt.

Anken medførte i stedet strengere straff enn den tingretten dømte ham til.

432 dager han har sittet i varetekt blir trukket fra straffen.

LES OGSÅ: Nå skal en ny politigruppe avdekke menneskehandel i Trøndelag

Gjentakelsesfare

Mannen har ifølge de rettssakyndige en dyssosial personlighetsforstyrrelse. De mener det er en høy risiko for at han vil begå vold, både av seksualisert natur og annen vold.

- Hans diagnose vil neppe endres og utsiktene for bedret atferdsmønster gjennom behandling er små. Risikoen for gjentakelse anses derfor å strekke seg langt fram i tid, ifølge lagmannsretten.

LES OGSÅ: - Selvsagt er vi ikke trygge, sier prostituerte i Trondheim

På forsiden nå