Datatrøbbel på andre uke - politiet finner ikke årsaken

Datatrøbbel forsinker etterforskningen av saker hos politiet. Politidirektoratet vet ikke hva feilen skyldes, og frykter at problemet kan vare i flere måneder.

Politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe, mener det er alvorlig at datasystemene til politiet ikke fungerer som de skal. 

Saken oppdateres.

- Vi vet ikke hva feilen skyldes. Vi jobber med analyse og feilsøking, sier fungerende avdelingsdirektør for IKT i Politidirektoratet, Wilfred Østgulen.

Politidirektoratet (POD) jobber med å finne ut hva datatrøblet skyldes, men er forberedt på at datatrøblet kan bli langvarig.

- Det kan ta flere måneder før systemet er i normal drift. Dette er ikke en enkel feil å finne, sier Østgulen.

Det var tirsdag i forrige uke at politiets såkalte BL-system gikk ned for telling i hele landet. BL-systemet er et saksbehandlingssystem for straffesaksdata og dokumenter. I BL opprettes, lagres og registreres alle dokumenter og opplysninger i hele straffesakskjeden. At det er problemer med systemet innebærer at politiet får begrenset tilgang til straffesaksdata og må finne andre måter å skrive rapporter og registrere avhør på. Et begrenset antall brukere har nå tilgang på systemet, men det er ustabilitet i løsningen.

LES OGSÅ: Politiet rammet av landsomfattende IT-problemer

- Det er gjennomført endringer i datasystemene i forbindelse med sammenslåingen av politidistriktene. Kan dette være årsaken til dataproblemene?

- Det er gjort endringer i systemet under sammenslåingen, men dette er noe som har vært planlagt lenge. Endringene som er gjort i forbindelse med sammenslåingen er noe vi ser på, men vi vet ikke hva feilen skyldes, sier Østgulen.

Han opplyser at etterforskningen av saker blir forsinket som en konsekvens av dataproblemene.

- Det går ut over effektiviteten til politiet. Det tar lengre tid enn det bruker å få registrert opplysninger i BL og det går ut over saksbehandlingstiden, sier avdelingsdirektøren.

LES OGSÅ: Politiet må skrive i Word etter omfattende datasvikt

- Vil forsinke etterforskningen

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt mener at det er alvorlig at datasystemet ikke fungerer som det skal.

- Det er sannsynlig at dette vil forsinke etterforskningen av saker fordi det tar lengre tid å registrere informasjon. Men dette skal ikke påvirke etterforskningen av de mest alvorlige sakene. Vi prøver å dempe problemene ved å bruke de tilgangene vi har på best mulig måte. Konsekvensene blir mer alvorlig for hver dag som går og saksbehandlingstiden vil øke som følge av problemene, sier Moe.

Det registreres omtrent 500 saker i uken i Trøndelag politidistrikt. Informasjon om saker som kommer inn mens datatrøblet pågår må etterregistreres.

- Dette fører til mye ekstraarbeid, men det er vanskelig å si noe om omfanget av dette arbeidet. Det er avhengig av hvor lenge dette kommer til å vare, sier Moe.

- Er det en fare for folks rettssikkerhet at opplysninger ikke registreres og at man ikke har tilgang til alle opplysningene i saken?

- I utgangspunktet er det ikke det. Vi fører i dokumenter som tas vare på og legges inn enten umiddelbart, eller så snart vi kan, så rettssikkerheten skal vi klare å ta vare på. Vi har lagt til rette for at straffesakskontoret har tilganger til noen brukere og kan legge dokumenter inn i saker for andre, sier Moe.

Forsinkelse på attester

Han mener at publikum foreløpig ikke skal merke så mye til dataproblemene som forsinker arbeidet deres, men det kan være at de kan oppleve å ikke få svar hvis ringer for status på en sak eller anmeldelse.

Østgulen i POD understreker at publikum skal forholde seg til politiet som vanlig og at det ikke påvirker politiet som skal rykke ut til hendelser.

- Folk må anmelde saker på vanlig måte og saker blir etterforsket som vanlig. Dette er et internt problem, sier Østgulen. Han oppfordrer også personer til å ta kontakt med politiet i god tid dersom man trenger politiattester fordi det kan være forsinkelser med å få attestene.

På forsiden nå