Ny sak på ny skole

Torsdag morgen ble kommunen gjort oppmerksom på en annen sak i Trondheim hvor en lærers oppførsel mot elever beskrives som uakseptabel.

Tøff uke: Fungerende skolesjef, Olaf Løberg, understreker at det til nå bare har kommet én ny henvendelse om en lærer som skal ha oppført seg uakseptabelt overfor en eller flere elever. Dette gjelder en annen skole og en annen lærer enn i saken som har vært omtalt tidligere denne uken. 

Saken oppdateres.

- En rektor ved en skole tok kontakt med kommunen og gjorde oss oppmerksomme på saken etter at denne andre saken ble omtalt i mediene tirsdag og onsdag, sier konstituert kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim, Olaf Løberg.

Den første saken omhandlet forholdet mellom en lærer og flere elever ved en trondheimsskole. Foreldre kalte lærerens oppførsel for mobbing. Trondheim kommune har beklaget det de kaller uakseptabel oppførsel fra lærerens side.

LES FORELDRENES HISTORIE: - Satt under pulten i panikkangst

LES KOMMUNENS BEKLAGELSE: Beklager uakseptabel oppførsel fra lærer

Støttes av medelev

Fungerende skolesjef, Olaf Løberg, understreker at det til nå bare har kommet én ny henvendelse til dem. Og at dette gjelder en annen skole og en annen lærer.

- Dette er en sak hvor en elev har opplevd at en lærer på skolen har oppført seg uakseptabelt. Rektor ved skolen forteller at saken er kjent. Det har vært en dialog mellom tidligere rektor på denne skolen og læreren, sier Løberg.

Kort tid etter at kommunens ledelse fikk kjennskap til saken, skal det ha kommet en annen elev til som støtter den første elevens historie.

Bistår skolen

Hva gjør kommunen nå?

- Rektor får støtte av personalenheten i kommunen først og fremst, siden det er en personalsak. Utover det orienterer vi oss om fakta i saken og vurderer om det er grunn til å anvende opplæringslovens paragraf 9a, sier Løberg.

Alle elever i Norge har rett til et godt psykososialt miljø, altså det å ha det bra på skolen. Et godt læringsmiljø regnes som grunnleggende for god læring. Skolen har plikt til å sikre at enkeltelevens rett etter paragraf 9a oppfylles ved å gripe inn dersom skolen eller eleven/foreldrene mistenker eller har kunnskap om at en eller flere elevers rettigheter ikke er oppfylt.

Ingen tiltak ennå

- Det er ikke fattet et enkeltvedtak i denne saken. Derfor kan jeg ikke bekrefte eller benekte noe på dette tidspunktet, sier Løberg.

Et enkeltvedtak skal beskrive de tiltakene som rektor bestemmer at skal settes inn for å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø, eller hvorfor det ikke settes inn tiltak.

LES OGSÅ: - Skoleeier har ansvaret

Har satt nytt lys på mobbing i skolen

Rådmannen har gått ut og oppfordret elever, foreldre, lærere og rektorer til å melde ifra dersom det er forhold i skolen som ikke er slik de skal være. Mistanker om mobbing skal tas på alvor.

- Jeg har sendt ut en e-post til alle byens rektorer i etterkant av denne saken. Vi oppfordrer til å være årvåkne rundt denne type saker, til enhver tid og spesielt nå. Det er viktig at problemstillingen drøftes i ledelsen og med lærerne på skolene, avslutter Løberg.

LES OGSÅ: Lærer fradømt jobben

På forsiden nå