Tråante 2017, Samisk jubileumsuke i Trondheim:

- Beskytt naturen, for den og vi er samme sak

Hva er de viktigste samiske sakene i dag – hundre år etter samenes første møte i Trondheim?

Same 2017: Nå må det samiske folk stå sammen og i samtale. Vi er forskjellige. Det må vi anerkjenne og det er en styrke. Krangelen vil bare svekke oss. Og vår sak, sier Sven Henriksen.  Foto: Torgrim Halvari, fra utstillingen «100 samiske portretter»

Det er samefolkets dag i dag, 6. februar.