Rune Olsø søker permisjon fra bystyret

Ap-politiker Rune Olsø har søkt om permisjon fra bystyret i Trondheim. Men han ønsker fortsatt å bli leder av Trøndelag Ap.

Rune Olsø søkte mandag om permisjon fra bystyret i Trondheim.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Søknaden ble sendt inn mandag ettermiddag, ifølge NRK Trøndelag.

I permisjonssøknaden peker Olsø på forslaget om et forbud mot betalt lobbyvirksomhet blant de folkevalgte, som ordfører Rita Ottervik (Ap) varslet støtte til mandag.

– Jeg har alltid vært opptatt av å følge bystyrets regler hele tiden. Det har jeg også gjort i denne saken, til punkt og prikke. Nå foreslås det nye regler. Der det er slik at hvis man er ansatt i privat næringsliv, og gjennom jobben som ansatt må møte kommunen i ulike beslutningssaker, så kan man ikke lenger sitte i bystyret, selv om man følger habilitetsreglene, sier Olsø ifølge NRK.

Rune Olsø var tilstede under mandagens gruppemøte i bystyresalen. Han ønsket først ikke å la seg intervjue av Adresseavisen, men på vei ut av det pågående møtet svarte han på noen spørsmål:

- Stiller du som leder for Trøndelag Ap fremdeles?

- Ja, jeg stiller jo opp, jeg har sagt ja til valgkomiteen. Det har ikke forandret seg, sier Rune Olsø, på vei ned trappen i rådhuset.

Ny leder skal velges under fylkesårsmøtet som holdes på Stjørdal nå til helgen.

Lobbyvirksomhet

Ottervik varslet mandag at Arbeiderpartiet ville støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.

Adresseavisen har fått se Olsøs permisjonssøknad, der han skriver at han «konstaterer at det er fremmet et privat forslag til behandling i bystyret, som jeg har forstått vil bli vedtatt.»

«Forslaget innebærer nye regler, der bystyrerepresentanter som gjennom sitt lønnede arbeidsforhold har behov for å ha møter med kommunen i ulike beslutningssaker, ikke lenger kan sitte i bystyret selv om de følger habilitetsreglene. Jeg er ansatt i privat næringsliv, i et selskap som blant annet driver med eiendomsutvikling i Trondheim. Mitt arbeidsforhold innebærer at jeg enkelte ganger må møte kommunen i ulike beslutningssaker. Hittil har dette vært greit så lenge habilitetsbestemmelsene følges. De nye reglene endrer altså dette», skriver Olsø i søknaden.

Dette svarer Olsø

Olsø svarte mandag på Adresseavisens spørsmål på e-post:

- Ordføreren påpeker at det er Staur-avtalen som har vært med på å svekke tilliten til hele det politiske miljøet i Trondheim. Kommentar?

- Ja, det er ikke tvil om at Adressas fremstilling har svekket tilliten til bystyret på en måte som har skapt både spørsmål og usikkerhet.

- Varaordfører Hilde Opoku ønsker også en ny gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer som følge av denne saken. Kommentar?

- Det har jeg ingen kommentar til. Jeg vil følge de reglene som til enhver tid gjelder.

- Har denne saken påvirket ditt syn på hvilke typer jobber du kan ta?

- Ja, de nye reglene griper direkte inn i arbeidssituasjonen til bystyremedlemmer og betyr at en del fra privat næringsliv ikke kan sitte i bystyret.

-  Flere, blant annet Ivar Koteng i et svært mye delt og likt FB-innlegg, påpeker nå at det handler om tillit. Kommentar?

- Selv om man følger reglene, vil det alltid kunne stilles spørsmål. Eiendomsbaronen Koteng har for eksempel gitt store pengesummer til partiet Venstre, som senere har gått inn for saker som Koteng vil tjene millioner på. Slikt kan utløse mange spørsmål, men det er derfor vi har klare regler som skal følges. I denne saken har jeg fulgt disse reglene, sier Olsø.

- Både ordfører og varaordfører oppfatter kontraktene som ikke forenelig med rollen som folkevalgt. Opoku sier: For meg er det liten tvil om at de etiske retningslinjene er overskredet når det inngås en forretningsavtale som viser at man skal arbeide for å påvirke et politisk utfall av en sak. Er du enig i deres vurdering?

- Flere bystyrerepresentanter har gjennom sine lønnede arbeidsforhold hatt møter med partiene i bystyret på vegne av sin arbeidsgiver eller en tredjepart, så Opokus uttalelse rammer flere bystyremedlemmer som alle har fulgt de gjeldende reglene, skriver Olsø i en e- post.

Eiendomsinvestor Ivar Koteng sier at de «enorme summene» (ironisk ment, journ.anm.) han har støttet Venstre med, kanskje beløper seg til 10 000 kroner i to til fire valgkamper. Han sier også at partiet fikk nei foran årets valgkamp.

- For at det ikke skal gis inntrykk av at vi får noe igjen, så har vi tatt et prinsipielt valg om ikke å støtte politiske partier, sier Koteng.

- Behov for innstramming

Arbeiderpartiets bystyregruppe hadde møte på rådhuset mandag kveld.

Arbeiderpartiets gruppeleder Geir Waage sier at Olsø selv var til stede på partiets gruppestyremøte mandag formiddag, og at han stiller seg bak de nye forslagene.

Arbeiderpartiets gruppeleder Geir Waage sier at Olsø stiller seg bak forslagene knyttet til lobbyvirksomhet.  Foto: Rune Petter Ness

- Denne saken viser dessverre at det er behov for å stramme inn og være tydligere. Derfor ønsker vi både lobbyregister og ikke minst det at man ikke kan ha slike dobbeltroller. Erfaringer fra denne saken viser at det er fornuftig. Det var også derfor jeg sendte Jon Gunnes en sms i dag om at vi vil være medforslagsstiller på det forslaget deres, sier Waage til Adresseavisen.

- Vi fikk ikke snakket med Olsø her før møtet i kveld?

- Rune var selv på gruppestyremøte i dag tidlig, og han stiller seg bak at vi har et slikt register og at vi innfører forbudet også. Dette vil få betydning for flere som sitter i bystyret for hvordan roller man kan ha, sier Waage.

- Rita nevner denne saken spesifikt som grunnlag for å gjøre endringer, er Olsø enig i det?

- Det får du spørre Rune om.  Alle regler er håndtert riktig i den omtalte saken her. Men så lenge det kan stilles spørsmålstegn, er alle i Ap enige om dette. Så Rita uttaler seg ikke på egne vegne, men på vegne av Ap, sier Waage, som legger til:

- Nå er det et spørsmål om det kan komme inn i bystyrereglementet eller i det etiske regelverket. Jeg håper det skal inn i bystyrereglementet. Jussen må vi komme tilbake til, men det viktige er at man må være tydelig på: Hva kan man som bystyrerepresentant gjøre, sier Waage.

- Forventer forklaring

Flere som Adresseavisen snakket med på vei inn til gruppemøtet mandag kveld, sier at de forventer en forklaring fra Olsø om sakene Adresseavisen har skrevet om de siste dagene.

De siste dagene har Adresseavisen trykket flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

Les bakgrunn: Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand

Bystyrerepresentant Edvin Helland var en av dem som snakker med Adresseavisen på vei inn i møtet i rådhuset mandag kveld:

- Rita varsler «drastiske» tiltak for å gjenreise tillit?

- Ja. Vi er jo ombudsmenn, vi må være åpne i prosessene våre, sier Helland på vei inn til møtet.

- Synes du Rune Olsø har vært det?

- Det forventes i kveld at han forklarer seg. Jeg gleder meg til å få den avklaringen selv. Vi får se hva som kommer frem, sier Helland.

På vei ut døra til Rådhuset svarte Olsø følgende:

- Bystyrerepresentant Edvin Helland var en av de som på vei inn sa at han så frem til din forklaring. Fikk han den, og hva var den?

- Ja, det fikk han, sier Rune Olsø  i en knapp kommentar.

Kystad-avtalen
  • 4. mars 2015: Rådmannen foreslår å legge Kystad bak grønn strek (varig vern).
  • 15. mars 2015: Datert, men usignert, avtale om konsulentbistand mellom Staur Holding AS og Kystad Vestre AS/PH Utvikling AS. Ifølge avtalen med en verdi på seks millioner kroner, skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
  • 7. april 2015: Avtalen signeres av daværende styreleder Terje Eriksen på vegne av Kystad. Det er en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen skal foretas av Rune Olsø personlig.
  • 8. april 2015: Ap foreslår i en merknad i bygningsrådet uttak av Kystad fra grønn strek. Får flertall for dette sammen med Høyre. Epost fra Olsø til Proras Terje/Roger Eriksen der han skriver «1-0 til oss!». Ifølge Olsø var dette en folkelig måte å si at de var fornøyde med at man dermed kunne komme igang med reguleringsprosessen, og avviser at dette viser at han allerede jobbet for Kystad.
  • 7. mai 2015: Ett punkt i avtalen endres: Det står seks boliger per dekar i stedet for sju, i avtalens tredje del. Ifølge Bernt Østhus, Olsø og Eriksen er det selve avtalen som først inngås her. Styreleder i Kystad Bolig, Vegard Wollan, sier at han ikke kjenner til noen forhandlinger etter 7. april.
  • 29. august 2016: Avtalen kanselleres av Østhus/Wollan. Der står det: «Partene er enige om at avtalen inngått den 15.mars 2015 med dette heves, uten videre forbehold». To millioner kroner er allerede utbetalt (1,6 mill, pluss moms).
  • Rune Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon i denne saken, og at han derfor ikke har opplyst om avtalen.
På forsiden nå