Formannskapet i Trondheim:

Vil ikke ha flere vannscootere i Trondheim

Et flertall i formannskapet vil ikke at regjeringen skal fjerne forskriften mot vannscooter. Høyre og Frp støtter forslaget om å la kommunene selv bestemme.

Klima og miljødepartementet vil likestille bruk av vannscooter med småbåter, og heller la kommunene selv bestemme hvilke områder slik aktivitet skal være forbudt. Flertallet i formannskapet i Trondheim er mot en slik endring i forskriften.   Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

Klima- og miljødepartementet har foreslått å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscooter med småbåter. Saken er nå sendt på høring, og formannskapet avgjorde tirsdag hvilket svar Trondheim kommune skal sende til departementet. Forslaget fra departementet begrunnes med å forenkle regelverket fordi det er vanskelig å håndheve.

Opp til kommunene

Dersom forskriften blir opphevet vil det bli den enkelte kommunes ansvar å benytte eksisterende regelverk for å vedta restriksjoner for ferdsel i områder der kjøring med vannscooter og båt oppleves som problematisk.

KrFs Geirmund Lykke sa i formannskapet at han er redd for at regjeirngen kommer til å oppheve forskriften, og sende dette ut som en gladmelding i forkant av badesesongen.

- Med fare for å fremstå som en gammel, gretten gubbe ser jeg ingen grunn til samme regler for småbåter og vanscooter. Småbåter er nyttefartøy mens  vannscooter er leketøy. Den enes rekreasjon ødelegger for den andres, og vannscooter er en betydelig trussel for fuglelivet. Det er svært beklagelilg at klimadepartementet går inn for å fjerne forskriften. Jeg frykter at denne høringen er ren proforma, sa Geirmund Lykke i formannskapet.

Ulike hensyn

Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift, mener det er riktig å fjerne forskriften, og heller la kommunene selv avgjøre hvor det skal være lov å bruke vannscooter og hvor det skal være forbud.

- Vårt forslag legger opp at til Trondheim kommune skal støtte forslaget oppheve forskriften. Det er riktig å gjøre om regelverket slik kommunene selv kan gjøre om regler slilk at de blir tilpasset lokale forhold. Det er slik at det er andre hensyn som veier tungt i foreksempekl Korsvika enn tilfellet bør være i andre fjorder langs trøndelagskysten, sa Skjøtskift.

Flertallet i formannskapet stemte for å sende et høringssvar om at forskriften ikke bør fjernes, men gikk også inn for et tilleggsforslag som sier at dersom regjeringen likevel fjerner denne så forventer Trondheim kommune at adgangen til å vedta et alternativt lokalt regelverk vil være på plass i forkant slik at kommune gis hjemmel til å begrense kjøring av hensyn til rekreasjonsområder, natur og miljø.

Høyre og Frps tre representanter i formannskapet støttet forslaget om å fjerne forskriften.

 

 

 

På forsiden nå