Kampen om campus:

Rådmannen mener det kan bygges i Høyskoleparken

Formannskapet i Trondheim vil ivareta grøntarealene når NTNU skal samle universitetsområdet. Rådmannen mener det kan forsvares å gjøre inngrep i dagens parkområder.

Vil bygge her: Koht arkitekter vant idekonkurrransen om ny campus ved NTNU. Anders Bjørneseth, Jonas Kverneland, Kenneth Lønning og Christopher Wilkens i det ferske firmaet ønsker å bygge i parken langs Klæbuveien for å gjøre gata til en hovedgate for NTNU. 

Saken oppdateres.

Det blir ny politisk runde om campusplanene til NTNU onsdag denne uken. Formannskapet skal ta stilling til den videre prosessen for å skape et nytt universitetsområde ved Gløshaugen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa sist uke at han forventer at kommunen legger til rette for en best mulig campusutvikling.

Åpner for å bygge i parken

I sakspapirene skriver rådmannen at verdien av parkarealene er høye for byen, men at det ikke er det samme som at parken ikke kan røres. Rådmannen innstiller på at formannskapet står på sitt tidligere vedtak om å ivareta grøntområdene i Høyskoleparken, men åpner for en romslig tolkning av hva som ligger i ordet «ivareta»:

«Det betyr ikke at Høyskoleparken nødvendigvis må konserveres helt lik slik den fremstår i dag. Rådmannen mener at det er mulig å utforske tiltak i, og tett på, parkarealene dersom gevinsten er så stor at den forsvarer inngrep», skriver rådmannen i saksfremlegget.

Vinneren av NTNUs idékonkurranse for utforming av det nye universitetsområdet ønsker å bygge i parken langs Klæbuveien.

Hovedkonseptet kan bevares

Hovedgrepet i forslaget som vant idékonkurransen om campus er å legge de nye campusbyggene i kanten av parken mot Klæbuveien og Snorres gate, og å omdanne Klæbuveien til en campusgate. I vinnerforslaget er det meste av nybygg lagt på grøntarealene i ytterkanten av parken, flere av dem innenfor området som Riksantikvaren har fredet.

Trondheimspolitikerne har tidligere kalt vinnerutkastet for voldsomt, massivt og for kompakt.

Park må erstattes og forbedres

Rådmannen sier ikke noe om det fredete parkområdet, men mener det er mulig å lage alternativer som ivaretar ideen om Klæbuveien som campusgate. Forutsetningen er at inngrep blir erstattet av grøntområder som etableres andre steder, og at bruksverdien av parken forbedres.

NTNU har tidligere lansert ideen om å gjøre parkeringsplassen på fengselstomta bak Studentersamfundet om til parkområde for å veie opp for inngrep andre steder. De vanskelige grunnforholdene på tomta gjør det for dyrt å reise bygg der.

Veien videre: Dette er vinnerforslaget av idekonkurransen om campus. Nå skal vinnerne i Koht arkitekter samarbeide videre med NTNU om et nytt forslag.  

 

- Tidligere vedtak skal tolkes strengt

Formannskapet vedtok i januar at grøntområdet i Høyskoleparken må ivaretas og at NTNU må ha en sterk tilstedeværelse i Midtbyen. Høyres Berit Tiller mener dette vedtaket skal tolkes strengt.

- Vi ønsker fortsatt å ta vare på dagens grøntarealer. Men når det viser seg at fengselstomta ved Samfundet ikke kan bygges på, kan det tenkes at det kan bli park der som erstatning for andre deler av parken, sier Tiller.


Hun ber formannskapet om også denne gangen å fatte et vedtak om at byens politikere ønsker en campusutvikling mot sentrum. Selv ønsker ikke NTNU å legge ny virksomhet innenfor elveslyngen, og rådmannen sier heller ingenting i sin innstilling om mer bygging i sentrum.

Se på alternativer

Rådmannen anbefaler politikerne at kommunen fortsetter samarbeidet med NTNU om å lage et felles planprogram, med utgangspunkt i anbefalingene fra juryen i idékonkurransen. Rådmannen ønsker en bred medvirkning og at programmet skal inneholde «realistiske og relevante alternativer» for et samlet campus. Forslag til planprogram skal behandles politisk før det legges ut på høring i minimum seks uker.

Rådmannen anbefaler samtidig at det lages et kvalitetsprogram for offentlige rom som legges til grunn for nødvendige tiltak i infrastruktur og uterom. Dette vil være styrende for rekkefølgekravene i de kommende reguleringsplaner.

LES MER OM CAMPUS HER

Ulike tolkninger

I det politiske miljøet har tolkningen av ordet «ivareta» i formannskapsvedtaket spriket ganske kraftig. Kommunalråd Berit Tiller har stått for en streng tolkning, mens ordfører Rita Ottervik og sentrale folk i Ap vært mer fleksible og godtar inngrep i sørvestre del, mellom Gløshaugen og Handelshøyskolen. Ottervik har imidlertid sagt tvert nei til bygging i Elgeseter park. SVs Ottar Michelsen har representert den mest fleksibel holdning når det gjelder utnyttelse av grøntarealene.

Her kan du lese portrettintervjuet med sjefen for campusutviklingen, Merete Kvidal.

På forsiden nå