Filmet par som hadde sex - la ut på Snapchat

To 16-åringer er dømt for å ha filmet et jevngammelt par ha sex og spredt videoen på sosiale medier.

Kripos registrerer at alle kommunikasjonsarenaer som blir populære blant ungdom, blir benyttet til å spre seksuelt innhold. De tror det vil komme flere dommer knyttet til dette i tiden fremover.  Foto: NTB Scanpix

Saken oppdateres.

De nå dømte tenåringene filmet en ti sekunder lang video som viste sex mellom to jevngamle personer i Trondheim, for deretter å ha sendt videoen til minst seks mennesker gjennom appen Snapchat og/eller andre sosiale medier. Den ene dømte tenåringen filmet, men spredte ikke, en video med lignende innhold med varighet nærmere ett minutt, kommer det frem i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

I begge dommene anses det som skjerpende at de var to om filmingen, og at de begge var til stede når videoen ble filmet og delt i sosiale medier. Hendelsen fant sted i forbindelse med en fest, men eventuell alkoholpåvirkning ses ikke som en formildende omstendighet.

Begge de to la alle kortene på bordet og tilsto i retten. De ilegges en straff på 45 timer samfunnsstraff.

LES OGSÅ: «Sondre» (18) ble dømt for å ha delt sexbilde via Snapchat. – Forsto ikke at det fikk følger

Klare over krenkelsen

I tillegg til at tenåringene dømmes for å ha filmet, besittet og spredt seksualiserte fremstillinger av barn, dømmes de for plagsom opptreden og krenkelse av en annens fred. Bakgrunnen for dette er at det ble bevist utenfor enhver rimelig tvil at de siktede var klare over at de fornærmede oppfattet filmingen som krenkende.

I dommen påpekes det at forholdets grovhet tilsier at utgangspunktet ville vært ubetinget fengselsstraff, men at retten har kommet fram til at det vil være riktig å reagere med samfunnsstraff ettersom de siktede er mindreårige.

Test deg selv: Vet du hva som skjer hvis du deler seksuelt innhold i sosiale medier?

- Ser ikke konsekvensene

Politioverbetjent Emil Kofoed i Kripos sier at de ser mye bruk og spredning av bilde og video i sedelighetssaker.

- Denne typen saker er åpenbart en utfordring, og det har sammenheng med at ungdom er på internett hele tiden, sier Kofoed.

Han tror ikke ungdom er blitt verre enn før, men mener konsekvensene av denne typen handlinger er større i dag fordi teknologien gjør det veldig enkelt å ta og dele bilder og video.

- Barn og ungdom ser ikke konsekvensene av det de gjør, og de har ofte en manglende evne til å sette seg inn i hvilken belastning dette utgjør for dem som blir avbildet.

Samtidig sier Kofoed at det er mye som tyder på at det eksisterer en del dårlige holdninger blant barn og unge i dag.

- Vi ser at det eksisterer nettforum med materiale som kategoriseres ut fra alderen og navnet på de avbildede, hvor det etterspørres stadig grovere materiale. Man tar kanskje ikke inn over seg at det er snakk om ekte folk som blir utsatt for en krenkelse.

LES OGSÅ: – Tar du et sexbilde av en jente under 18, blir du dømt. Tar du bilde av en gutt under 18, går du fri

Tror det vil komme flere dommer

Kofoed forteller at politiet ser en økning i antall anmeldte seksualforbrytelser. Det tror han skyldes økt fokus på hva som er lov og ikke lov, både i media og på hjemmebane. 

- Det er viktig at man snakker om grenser for adferd på internett også. Loven er teknologinøytral, og det som er ulovlig i virkeligheten er ikke lov på internett heller. Vi ser ofte at foreldre kommer på banen for sent, sier han.

Han tror fortsatt det eksisterer store mørketall for saker knyttet til produksjon, spredning og oppbevaring av seksuelle fremstillinger på mobiltelefoner.

- Det er helt åpenbart at vi vil se en økning i antall dommer hvor man blir domfelt for å besitte eller dele bilder i sosiale medier. Dette er kommunikasjonskanalene barn bruker, og denne typen hendelser skjer på alle arenaer som blir populære, sier Kofoed.

På forsiden nå