Vil ha en trondheimsmodell for «papirløse»

Politikerne i Trondheim vil ta større ansvar for «papirløse» avviste asylsøkere.

Fikk støtte i bystyret: Kommunalråd Ottar Michelsen (SV) viser til at det er ureturnerbare flyktninger også i Trondheim. Han er rørt over det han opplevde som et ektefølt engasjement fra politikerkollegaer for denne gruppen. 

Saken oppdateres.

Det har SVs Ottar Michelsen fått støtte for.

- Mitt håp er at andre byer i Norge vil la seg inspirere av Trondheims måte å behandle «papirløse» på.

Les også: Tidligere biskop hjelper «papirløse»

Med «papirløse» mener kommunalråd Michelsen de som har fått avslag på søknaden om asyl, og som av en eller annen grunn ikke kan returneres.

- De er her uansett. Derfor må vi forholde oss til dem på en skikkelig måte, sier han.

Sak i bystyret

Det var på møte i bystyret i slutten av august at Michelsen fremmet en interpellasjon om mennesker som befinner seg i et slags limbo.

- Ureturnerbare flyktninger er representert også i Trondheim. Mange har vært i Norge lenge, enkelte i over 10 år. De personene vi snakker om har svært få rettigheter og svært få muligheter til å fylle dagene med noe meningsfylt.

Så du denne: Kommentar i Adresseavisen: Innvandrerne som ikke finnes

Han viser til at enkelte har fått barn og noen har barn med oppholdstillatelse.

- Trondheim kommune kan ikke gjøre noe med den formelle statusen disse personene har i forhold til opphold, men kommunen kan, og bør, sørge for at disse personene, som alle andre som oppholder seg i Trondheim, har et verdig liv.

Bedre helseoppfølging

«Papirløse» har kun krav på akutt helsehjelp. I Oslo driver Stiftelsen Kirkens Bymisjon og Røde Kors et helsesenter for papirløse migranter.

- Det tilbudet «papirløse» i dag har gjennom flyktninghelsetjenesten i Trondheim må kunne beskrives som et minimumstilbud, beskriver Michelsen.

Les også: 12 år i limbo på et asylmottak

Med unntak av FrP vedtok samtlige partier i bystyret at kommunen skal kartlegge så godt som mulig hvor mange «papirløse» personer som bor i Trondheim, og hvor lenge de har vært her.

Videre skal det legges fram en sak for bystyret som tar for seg bedre oppfølging av disse personene, inkludert bedre helsetjenester og bedre muligheter for norskopplæring og annen skolegang.

Barnefamilier

- I sommer var det 11 familier med endelig avslag ved Trondheim mottakssenter. Fire familier bor på mottaket og sju i eksterne boliger. Flyktningehelseteamet har i dag kontakt med sju personer med ukjent adresse, opplyser Michelsen.

Se også: Listhaug refser Nidaros-biskop Tor Singsaas sin støtte til «papirløse»

Han fikk støtte for at det skal legges fram en sak som tar for seg forholdene til barnefamilier på mottak i Trondheim, samt hvordan det kan innføres en frist på hvor lenge barnefamilier skal bo på mottak før de får tilbud om andre botilbud.

- Jeg opplever vedtaket i bystyre som en marsjordre til rådmannen om at kommunen skal bidra, sier kommunalråden fra SV.

Tar statlig ansvar

Det spesielle her er at kommunen påtar seg et ansvar som egentlig er et statlig ansvar.

- Ut over akutt hjelp har kommunen egentlig ikke noe ansvar. Det samme gjelder det som nå settes i gang for barnefamilier på Sandmoen. De er opplagt et statlig ansvar, sier Michelsen.

Han viser til at det finnes «papirløse» i alle byene i Norge.

- Dette er ikke et trondheimsproblem. Det er resultat av en innvandrings- og integreringspolitikk som ikke er god nok.

Kommunalråden er rørt over det han opplevde som et ektefølt engasjement fra politikerkollegaer, inkludert ordfører Rita Ottervik, i denne saken.

På forsiden nå