- Det grønne skiftet er umulig uten NTNU

Norge skal bli et lavutslippssamfunn, men ikke et lavinntektssamfunn. Derfor vil miljøministeren tjene penger på grønn teknologi.

Sjefen intervjuer statsråden: Miljøvernminister Vidar Helgesen forteller at forskning og høyere utdanning er viktig når han blir intervjuet av NTNU-rektor Gunnar Bovim. 

Framtida er grønn og med lave klimautslipp.