«Husene» på bunnen av Theisendammen har vært viktige for Trondheims befolkning

Den gang Theisendammen var drikkevannskilde for Trondheim hadde husene en viktig funksjon.

Dette «huset», som ligger på bunnen av Theisendammen, er en sil som har bidratt til å rense drikkevannet til Trondheims befolkning.  Foto: Frank Lervik

Saken oppdateres.

- Dette er siler som har vært montert på rørene til inntaket. Det er lenge siden de har vært i bruk, sier Odd Atle Tveit som er avdelingsleder for vann og avløp i Trondheim bydrift.

Nedtappingen av Theisendammen startet for 14 dager siden. Nå er vannet borte og på bunnen har det blant annet dukket opp to små hus. Huskonstruksjonene har stått foran vannuttakene nederst i demningen og sørget for å sile drikkevannet.

Les også: Dykkere måtte bruke skjærebrenner for å få hull på den gamle tappeluka

Drikkevann i 90 år

Vannverket flyttet inntaket til Theisendammen i 1889 og vassdraget sørget for drikkevann til byens borgere helt frem til 1979.

- Ilavassdraget var vannforsyning til Trondheim og det ble bygget flere dammer med tanke på dette. Nå er det historie og silene som ligger på bunnen skal fjernes. Vi starter arbeidet med opprydning på bunnen nå. Det er flere ting som ligger der som skal fjernes, sier Tveit.

Odd Atle Tveit er avdelingsleder for vann og avløp i Trondheim bydrift.  Foto: Vegard Eggen (arkiv)

 

Defekte sluser

Samtidig blir arbeidene med slusene i bunntappeløpene igangsatt.

- Slusene er defekte, så det må vi fikse, sier Tveit.

Les også: Bymarka-dammer tappes ned

Både Theisendammen og Baklidammen har luker for bunntapping som ikke lar seg manøvrere som de skal. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever at lukene skal være i orden.

Slusene som er defekte ligger i bunnen av demningen omtrent midt på bildet.  Foto: Frank Lervik

 

Brøt sammen to ganger

Tveit har gravd i arkivet og sendt Adresseavisen følgende informasjon om Theisendammen:

«Theisedammen  ligger 2 km oppover i vassdraget målt fra sjøen. Dammen har hatt flere forskjellige navn opp gjennom tidene. Første dam ble trolig bygget av Hagerup som ble eier av møllebruket i 1727. Hensikten  var å sikre vann til mølledrifta , altså ble den kalt en mølledam. Den ble også kalt nedre Kobberdam eller lille Kobberdam i motsetning til den øvre og store som ligger øverst i vassdraget.

Les også: Vil ha ny vei gjennom Bymarka

Kildene forteller at dammen brøt sammen i 1791 og også i 1844. Den har  åpenbart blitt bygget opp igjen hver gang. Kart opptatt i 1872 viser en dobbel murdam med en 3,5 m bred  tetningskjerne av jord eller myr i midten. Dammens lengde er 50 m og største høyde ca 5m. Dammen er godt bevart da den kommer til syne når vannet i dagens Theisendam tappes ned.

Video: Se beverfamilien på fem på Theisendammen

Rehabilitert i 1984

Planer for en langt større dam ble laget på 1870- tallet. Det er klart at årsaken til byggingen nå var kommunen og vannverksinteressene. Dammen stod ferdig i 1887 og den demmer et vannvolum på 330. 000 m3. Dette er en massiv murdam hvor tetningen skjedde ved  mur i sementmørtel  på vannsida. Dammens lengde er 145 m og høyden er 12 m. Vannverket flyttet inntaket sitt hit i 1889. Dammen tjente byens borgere med drikkevann helt til 1979, altså i 90 år.

Dammen ble rehabilitert 1984 ved at ny  betongplate ble støpt som tetning på vannsida og nytt overløp ble også da støpt.»

På forsiden nå