Holder pressekonferanse om barnebortføringssaken

- Arbeidet med å bringe barna hjem har pågått kontinuerlig, der målet har vært at mor skulle returnere frivillig med barna, sier kommunalsjef for Barne og familietjenesten i Trondheim kommune, Hilde Maaø Vikan.

Kommunalsjef for Barne og familietjenesten i Trondheim kommune, Hilde Maaø Vikan, sier at barna skal bli tatt godt vare på.  

Saken oppdateres.

Torsdag kom den trønderske mora og hennes to barn tilbake til Trondheim etter å ha blitt pågrepet av malaysiske immigrasjonsmyndigheter for manglende oppholdstillatelse.

Trondheim kommune holder nå torsdag kveld pressekonferanse i rådhuset der det orienteres om sakens utvikling.

Til stede er rådmann Morten Wolden, kommunalsjef for barnevern Hilde Maaø Vikan, enhetsleder Cecilie Ellen Bakke i barnevernet og seniorrådgiver Lars Konrad Mostad.

Avgjørende samarbeid

I en pressemelding sier Hilde Maaø Vikan at samarbeidet Trondheim kommune har hatt med Utenriksdepartementet, ambassaden i Kuala Lumpur, immigrasjonsmyndighetene i Malaysia og politi et her hjemme har vært avgjørende for at det har lyktes å løse denne saken.

Barna ble bragt hjem til Norge av Barne- og familietjenesten i Trondheim, heter det i pressemeldingen.

- Hjemsendelsen og arbeidet forut for dett e skjedde i nært samarbeid med Utenriksdepartementet og Norges ambassade i Kuala Lumpur. Barne- og familietjenesten fikk bistand av politi et i Trondheim under selve hjemreisen, sier Maaø Vikan.

Utfordrende sak

I pressemeldingen opplyses det at barnevernet i Trondheim hadde omsorgsansvaret for barna, da moren for snart to år siden tok dem med til Malaysia. Det at bortføringen skjedde til et land som ikke er part i Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring, har gjort arbeidet mer utfordrende og komplisert. Først i slutt en av forrige uke ble det stadfestet hvor barna befant seg, da de sammen med moren ble anholdt av landets myndigheter.

- Arbeidet med å bringe barna hjem har pågått kontinuerlig, der målet har vært at mor skulle returnere frivillig med barna. Det samarbeidet Trondheim kommune har hatt med Utenriksdepartementet, ambassaden i Kuala Lumpur, immigrasjonsmyndighetene i Malaysia og politi et her hjemme har vært avgjørende for at det har lyktes å løse denne saken, sier Vikan.

Vikan understreker at barna nå blir ivaretatt på best mulig måte, og at også barnas biologiske foreldre vil bli tilbudt bistand, heter det i pressemeldingen.

Ble siktet

Kvinnen har vært politianmeldt av barnevernet og siktet for grov omsorgsunndragelse etter at hun tok med seg sine to barn til Malaysia.

Det er barnevernet som har omsorgsretten for barna, etter et vedtak i Fylkesnemnda vinteren 2016. En langvarig konflikt mellom mor og far var bakgrunnen for at barna skulle plasseres i fosterhjem. Mor hadde hatt hovedomsorgen for barna, mens faren hadde hatt samværsrett.

Fylkesnemnda skrev i sitt vedtak at det ville være en risiko for at barna ville lide overlast hvis de ikke ble tatt ut av hjemmet raskt. Et par uker etter at vedtaket ble fattet dro moren utenlands med barna.

På forsiden nå