Kler Tryggvason i metoo-drakt

- Vi er for flørting og god sex, men det må være likeverdighet i forholdene, sier langtidsfeminist Aud Steinsbekk.

Foto: Christine Schefte 

Steinsbekk kaller seg både nyfeminist og langtidsfeminist, og leder nå aksjoner som trolig vil gjøre inntrykk.