Vil pådra seg kjempegjeld hvis alle ønsker og vedtak innfris de neste 14 årene

Ottervik setter skole og helse foran idrett og kultur

Skal alle politiske vedtak og ambisjoner realiseres innen 2031 vil gjelda til Trondheim kommune dobles fra 15 milliarder kroner til 30 milliarder kroner.

Ordfører Rita Ottervik vil prioritere skole og helse før idrett og kultur. Her er hun avbildet på Ladesletta helse-og velferdssenter i forbindelse med lovnad om mer penger til eldreomsorg i 2015. Leder av Fagforbundet, Mette Nord og ansatt Elisa Ulriksen er også på bildet. 

Prisen på investeringene kommunen har satt som mål og ønske å innfri de neste 14 årene er på 41 mrd. kroner.