Legestudent passer 70 gamle og syke om natta uten autorisajon

En legestudent uten norskkunnskaper går nattevakt i sykepleierstilling på Tempe helse- og velferdssenter. Han har aleneansvar for over 70 gamle og syke.

Kommunaldirektør Helge Garåsen vil vente til etter ferien med å ordne opp, fremgår det i en e-post fagbladet Sykepleien har mottatt fra Garåsen.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Det er fagbladet Sykepleien som skriver om at en medisinstudent uten sykepleierautorisasjon vikarierer på natt på grunn av sykepleiemangel i Trondheim kommune.

Personen skal være innleid fra et vikarbyrå og er satt til å gjøre jobben i noen netter fremover på ubestemt tid.

Kommunen, ved kommunaldirektør Helge Garåsen, vil vente til etter ferien med å ordne opp, fremgår det i en e-post fagbladet har mottatt fra Garåsen.

LES OGSÅ: Trondheim kommune klarer ikke skaffe nok sykepleiere til sommeren

Ansvar for over 70 gamle og syke

«I mangel av sykepleiervikar har en medisinstudent blitt satt til å ta sykepleierens ansvarsvakter. Da er han alene, med ansvaret for cirka 40 personer i omsorgsbolig, 24 på sykehjemmet og 12 i botiltak.», skriver Sykepleien.

Ledelsen ved Tempe helse- og velferdssenter skal ha skrevet i en e-post til plasstillitsvalgte at også andre enheter i kommunen gjør det samme, på grunn av sykepleiermangelen.

Arbeider uten autorisasjon

- I fjor stoppet vi slike planer i kommunen. I år skjer det bare. Denne legestudenten er satt opp til å ha åtte overordna ansvarsvakter helt alene, noe han ikke har autorisasjon til, sier hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund (NSF) i Trondheim, Torbjørn Solberg til fagbladet.

  Foto: privat

 

Han mener dette er faglig uforsvarlig og vil anmelde saken til Helsetilsynet.

- Jeg er rett og slett ikke imponert over rådmannen i Trondheim kommune, som skyver ansvaret for å dekke inn sykepleiervaktene over til de enkelte enhetslederne, sier Solberg.

Enhetslederen er forhindret til å uttale seg på grunn av ferie, står det i saken.

LES OGSÅ: Sykepleiere blir syke av jobben

Mangler norskkunnskaper

- Legestudenten har fire års medisinstudier bak seg og er en hyggelig fyr som sikkert gjør så godt han kan uten sykepleierkompetanse. Men han snakker ikke norsk, noe som forvansker god kommunikasjon, sier Norsk Sykepleierforbunds plasstillitsvalgt ved Tempe, Ann-Elin Kolberg.

Skal ikke brukes i sykepleierstilling

Steinar Kristiansen er administrerende direktør i BackUp Helse, vikarbyrået som vikaren er utleid fra.

«BackUp Helse har aldri levert og kommer aldri til å levere/innsette medisinstudenter i sykepleierstillinger. Sykepleierstillinger fordrer autorisasjon, og videre fortrinnsvis erfaring som sykepleier, så det burde være rimelig opplagt. ( ... ) Hvordan virksomheten derimot har disponert vår ansatt – faglig så vel som operativt i turnusen/arbeidet – må dere eventuelt høre med virksomheten om», skriver han i en e-post til Sykepleien.

Et kjent problem

Hovedtillitsvalgt i NSF, Torbjørn Solberg, sier at dette er en varslet krise. Forbundet har i lang tid har påpekt en kronisk sykepleiermangel. Både han og plasstillitsvalgt Ann-Elin Kolberg mener det er rådmannen, staben politikerne i Trondheim kommune som ikke har gjort jobben sin godt nok.

– De ignorerer at kommunen har seriøs sykepleiermangel og overlater problemet til enhetslederne og avdelingslederne. De vet at mangelen er prekær, ikke bare om sommeren, men hele året. Mye kunne vært løst med faglig god nok bemanning og konkurransedyktig lønn, sier Kolberg.

Kommuneledelsen handler først etter ferien

I saken forklarer kommunen at de har gjort avtale med trygghetspatruljen, som vil være tilgjengelig de nettene medisinstudenten har vakt, noe Norsk sykepleierforbund mener er en dårlig løsning.

Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen, i Trondheim kommune, responderer til Sykepleien i en e-post:

– Jeg kjenner ikke til den konkrete situasjonen ut over det jeg har fått presentert fra Sykepleien. Det er selvfølgelig helt uaktuelt at legestudenter skal gå inn og fungere som sykepleiere, skriver han i e-posten.

Han hevder de ikke har åpnet opp for at legestudenter kan gå inn i for eksempel ansvarsvakter. Han anerkjenner betydelige utfordringer med å skaffe nok sykepleiere denne sommeren.

– Jeg følger opp dette etter ferieavviklingen på enhetene, skriver Garåsen i e-posten til Sykepleien.

 
        
            (Foto: privat)

  Foto: privat

På forsiden nå