Fant brev med trussel om skoleskyting på ungdomsskole

Politiet innførte ekstra vakthold ved skolen.

Skolen valgte å ta innholdet i brevet på alvor og kontaktet politiet.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Fredag ettermiddag fikk foreldre og foresatte ved en ungdomsskole i Trondheim brev fra rektor sendt via den elektroniske meldeboka.

- I dag fredag 19. oktober fant en av skolens lærere et brev adressert til rektor inne på arbeidsrommet på 8. trinn. Brevet inneholdt trusler om at det ville bli skoleskyting på et bestemt tidspunkt midt på dagen i dag, står det.

Skolen varslet politiet

Skolen valgte å ta innholdet i brevet på alvor og kontaktet politiet. - Politiet har vært til stede på skolen i dag, og flere politipatruljer har oppholdt seg i området rundt skolen store deler av dagen, står det videre.

Ifølge rektor vurderte politiet at det ikke var grunnlag for iverksette skolens beredskapsplan.

- Skolen ble ikke evakuert, og jeg har i første omgang valgt ikke å orientere elevene om hendelsen. Alt er rolig på skolen nå, står det.

Ikke nødvendig å varsle

På spørsmål fra Adresseavisen om hvorfor foreldrene ikke ble varslet om en så alvorlig trussel før på ettermiddagen, viser rektor videre til politiet.

Kjell Steinar Wibe, etterforskningsleder Felles straffesaksinntak Trøndelag politidistrikt, sier det ble gjort en vurdering. 

- Det var vurdert å varsle foreldre, men vi fant det ikke hensiktsmessig, ut i fra ulike forhold på stedet.

Politiet mente at situasjonen var under kontroll.

Elevene vil bli orientert om saken på mandag.

- Hvis noen av elevene blir engstelig, vil de få individuell oppfølging etter behov, ifølge skolen.

En del barn som strever

Det har den siste tiden vært en rekke hendelser ved skolen.

Rektor forstå at foreldre kan bli bekymret.

- Det har jeg forståelse for. Men jeg kan forsikre alle om at vi samarbeider godt med alle instanser det er naturlig å involvere i dette, på flere nivåer, sier hun. 

Skolen samarbeider både med barnevern, uteseksjon og foreldre.

- Vi gjør det vi kan gjøre for disse barna. Det er ikke umulige unger, men barn som strever med livene sine akkurat nå, sier rektor. 

Håndtert riktig

Leder for Foreldreutvalget ved skolen mener skolen har håndtert hendelsen korrekt.

Hun har ikke fått noen henvendelser fra foreldre, og uttaler seg derfor som privatperson.

- Jeg mener det er viktig og riktig at slike alvorlige hendelser blir håndtert av politiet og ikke av enkelte foreldre.

På forsiden nå