Stenger E6 i Trondheim for å gjøre store endringer

E6 sør for Tiller vil i helga bli stengt. Fra mandag vil et helt nytt kjøremønster tas i bruk.

Den oransje linjen viser hvordan det vil se ut i Klettkrysset etter endringene.  Foto: Miljøpakken/Statens vegvesen

Saken oppdateres.

Det er mellom Klett og Sentervegen på Tiller veien blir stengt fra fredag klokken 19.00. Det kommer frem i en pressemelding fra Miljøpakken og Statens vegvesen.

– Vi skal gjøre flere tiltak på E6. Flere av disse ville det vært vanskelig å gjennomføre samtidig som det går trafikk på veien. Derfor stenger vi, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

En større omkjøringsoversikt finner du nederst i artikkelen.

LES OGSÅ: Åpner for 120 km/t i Trøndelag

Store endringer

Om alt går etter planen skal det mandag klokken 06.00 være åpnet for trafikk igjen, men da vil det for trafikantene være mye nytt å forholde seg til.

For dem som ferdes på E6 og E39 vil det innebære følgende endringer:

 • Alle rampene i toplanskrysset der de to europaveiene møtes skal tas i bruk.
 • Trafikken som går på E6 vil legges over i en ny trasé på 5,5 kilometer fra Ekrabrua sør for Klett til Tiller. Den fremtidige nordgående traséen vil da brukes, også i Storlerbakken der den nye vilttunnelen satt opp.
 • Mellom vilttunnelen og jernbanebrua vil da også en ny bomstasjon tas i bruk.

Nordgående felt i Storlerbakken er nå klart til å bli tatt i bruk. Trafikken går blant annet gjennom vilttunnelen som har blitt satt opp.  Foto: Miljøpakken/Statens vegvesen

 

Endringen betyr da at hele strekningen fra Melhus til Tiller vil gå i nordgående løp, uten rundkjøringer.

- Det har vært en del kø i lang tid på grunn av anleggsarbeidet. Med disse endringene håper vi trafikkflyten vil bedre seg, forklarer Soknes.

LES OGSÅ: Her er Marienborgtunnelens ukjente nabo

Nye lokalveier

Omleggingen av trafikken medfører også at det brukes nye lokalveier, blant annet mellom Brubakken i Melhus og Klett. Denne veien vil samtidig bli en ny permanent adkomst til Ekra gartneri i begge kjøreretninger.

- Gang- og sykkelveien langs lokalveien er også ferdig. Den permanente kjøreadkomsten til Bjørgum mekaniske verksted vil bli åpnet senere, heter det videre.

Den lokale veien mellom Klett og Brubakken må benyttes for blant annet å komme seg til Ekra gartneri.  Foto: Miljøpakken/Statens vegvesen

 

Trafikk mellom Klett og Rødde vil gå over den nye Klettrøbrua. Denne veien blir forbundet med Heimdalsvegen med et kryss ved samfunnshuset på Leinstrand. Det betyr at gjennomkjøringsforbudet i Røddevegen blir opphevet.

LES OGSÅ: Her blir det firefelts motorvei i Trøndelag

Det opplyses samtidig om at gående og syklende kan benytte samme vei.

Slik blir den nye lokalveien mellom Klett og Rødde.  Foto: Miljøpakken/Statens vegvesen

 

Nye bussholdeplasser

I krysset på Klett vil veiomleggingen bety endringer for reisende med kollektivtrafikk. Nye holdeplasser i Klettkrysset vil bli benyttet fra mandag, og skal ifølge pressemeldingen åpne for smidigere omstigning mellom bussruter på E39 og E6. Det er underganger tilknyttet de nye holdeplassene.

LES OGSÅ: Så mye må du betale i bompenger på ny E6 i Trøndelag

Følgende bussruter stopper ved holdeplassene på E39: 320410460470, 4101 og 5004.

I krysset på Klett, som betjener trafikk langs E6, stopper disse bussrutene:  3886138340 og 480.

De nye holdeplassene fører til at noen også må nedlegges. Stav Øvre på E39 blir flyttet 300 meter østover til Klettkrysset. Holdeplassene i bunnen av Storlerbakken legges ned og flyttes til krysset på Klett.

Det blir store endringer også for dem som reiser med buss. Den gule linjen viser nye gang- og sykkelveier.  Foto: Miljøpakken/Statens vegvesen

 

Veiendringene gjør samtidig at rute 38 mellom Melhus og Trondheim går på den nye lokalveien mellom Brubakken og Klett. Derfor blir også holdeplassene på Sottvoll og Ekra gjenåpnet.

Mer informasjon om endringer i bussrutene under stengingen finnes hos Atb.

LES OGSÅ: Fem kilometer med ny E6 i Trøndelag offisielt åpnet

Setter opp rekkverk

Vegvesenet og Miljøpakken opplyser om at det vil bli gjort annet arbeid i stengehelga også:

 • Rester av den midlertidige rundkjøringa på Sandbakken fjernes, permanente skilt monteres og såing/grøntarbeid
 • Tetthetsprøving/kamerakjøring av rør, rensning av sandfang.
 • Asfaltering av Sandbakkbrua og Sandbakkveien.
 • Rekkverk og midtdeler ved ESSO.

Alle de planlagte kjørefeltene på nye E6 tror ikke Soknes blir åpnet før et par måneder ut i neste år.

- Det gjenstår fortsatt mye arbeid og vi må ta noen forbehold, men slik situasjonen er nå, ser vi for oss åpning av firefelts E6 på hele strekningen i februar 2019.

SE VIDEO: Slik kan ny E6 i Melhus bli

Slik kommer du deg frem

Fylkesvei 900 gjennom Heimdal blir brukt til omkjøring i perioden E6 blir stengt. Både politi og trafikkvakter vil være på ulike steder for å sørge for god trafikkflyt, samt sikre at gående unngår skumle situasjoner ved kryssing av veien.

Omkjøringsoversikt:

 • Trafikk på E6 fra sør og E39 får omkjøring fra rundkjøring på Klett via fv. 707 og fv. 900 om Heimdal sentrum, videre til fv. 903 John Aaes veg og påkjøringsrampe til E6 ved City Syd.
 • Gjennomgangstrafikk på E6 fra nord vil få avkjøring fra E6 ned rampe 33 mot fv. 903 John Aaes veg, videre på fv. 900 om Heimdal sentrum og fv. 707 på Klett, med påkjøring på E6/E39 ved rundkjøring på Klett.
 • Sandmobrua blir åpen i øst-vest-retning. Kjørende til Heggstadmoen, inkl. Heggstadmoen gjenvinningsstasjon, kan også bruke Industriveien/Terminalen/Heggstadmoen.
 • Gang- og sykkelundergangen i bunnen av Storlersbakken, mellom Espvegen og Røddevegen, blir stengt.

– Veien over Heimdal har mindre kapasitet enn E6. Vi anbefaler derfor at alle som har mulighet, reiser kollektivt. Må du ta bilen, beregn ekstra reisetid, spesielt lørdag og søndag ettermiddag, og ta hensyn til andre trafikanter, oppfordrer Soknes.

Modulvogntog vil ikke kunne passere gjennom Heimdal, opplyser de til slutt.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå