Abbasi-saken fra 2014 til 2019:

Vil du forstå Abbasi-saken? Dette er sakene du bør lese

Første gang vi skrev om familien Abbasi var i februar 2015. Da fortalte moren Atefa Rezaie om fars forsvinning og den første uttransporteringen.

Saken oppdateres.

1. Domprost i Nidarosdomen, Ragnhild Jepsen, forteller i denne saken om opplevelsene til barna etter det første forsøket på uttransportering i desember 2014. Da tok Jepsen med seg barna til sykehuset, slik at de fikk treffe moren.

- Asylbarn satt på glattcelle i Trondheim

Moren Atefa Rezaie fortalte om natten da politiet kom. 

2. Lærer Vidar Green forteller i denne saken hva som skjedde om formiddagen mandag 15. desember i 2014, da det banket på klasseromsdøra.

Reagerer på behandling av asylgutt (12)

Lærer Vidar Green reagerte.  

3. I april i 2016 kom meldingen om at Abbasi-familien hadde vunnet mot staten i tingretten. Da uttrykte familien stor lettelse. Retten ga familien medhold i at det vil være uforsvarlig å returnere til Afghanistan.

Afghansk barnefamilie fra Trondheim vant mot staten

Afghansk alenemor: Da faren dukket opp fikk alenemoren Atefa Rezaie og de tre yngste barna inndratt oppholdstillatelsen. De gkk til sak mot staten. 

4. Staten anket til Borgarting lagmannsrett. Rettssaken ble holdt 24. og 25. august 2017. Denne gang fikk staten medhold i at det ikke var feil å inndra oppholdstillatelsen i 2014.

Retten har vurdert hvorvidt fars forsvinning gjør det sannsynlig at Rezaie er uten et mannlig nettverk i Afghanistan.

- Det føles som om du har kommet opp på en fjelltopp, og detter ned igjen

Staten får medhold. Søsknene Yasin, Taibeh og Ehsan.  

5. I november 2017 sa Høyesterett nei til Abbasi-anken, mens saken til den afghanske jenta Farida, og hennes familie, fikk ja til behandling.

Ifølge asyladvokat Arild Humlen har Farida-saken flere likhetstrekk med ankesaken til familien Abbasi.

Taibeh: - Jeg er redd for mine brødre, redd for min mor og for min fremtid

Asyladvokat Arild Humlen 

6. Mange engasjerer seg til støtte for Abbasi-familien, både nasjonalt og internasjonalt i november 2017. Amnesty Internasjonal lager en internasjonal kampanje til støtte for Taibeh og Abbasi-familien. De ønsker stans i alle tvangsutsendelser til Afghanistan. Tusenvis av mennesker verden over sender sine protester til Erna Solberg, og fredprisvinner Malala Yousafzai har delt videoen med sine én million Twitter-følgere.

Malala sprer video fra Trondheim

Montasje: Taibeh Abbasi og fredprisvinner Malala Yousafzai.  

7. I april 2018 får Adresseavisen innsyn i en intern UD-rapport: - Afghanistan er et av verdens verste land å bo i for kvinner

I rapporten skriver UD om Afghanistan: – Majoriteten, om ikke alle kvinner, opplever en eller flere former for vold i løpet av sin levetid, en levetid som i snitt er på 44 år, rundt 20 år mindre enn verdensgjennomsnittet. Dette skjer samtidig som Norge vil returnere Taibeh til landet.


Norske myndigheter vil sende Taibeh Abbasi til Afghanistan, samtidig som en intern UD-rapport sier det er verdens verste land for kvinner å bo i.  

8. I mars 2019 får Abbasi-familien endelig avslag. UNE mener familien har villedet myndighetene og motsatt seg retur - og dermed misbrukt asylinstituttet. Derfor må de ut av landet. - Norge bryter FNs barnekonvensjon, mener Amnesty, fordi de vil sende ut Ehsan (16).

UNE: - Barnets beste er å få bli i Norge, men andre hensyn veier tyngre

Amnesty reagerer på at Norge vil sende ut en mindreårig gutt, Ehsan Abbasi, til Afghanistan 

På forsiden nå