Trondheim vil kreve 2,2 millioner kroner av Gnist barnehage

I en foreløpige tilsynsrapport kommer det frem at kommunen mener Gnist Trøa barnehage har hatt for lav bemanning og for høye administrasjonskostnader. - I et så stort konsern er det lett å flytte penger imellom, og det er et problem, sier APs Roar Aas.

Trondheim kommune varsler i en foreløpig tilsynsrapport at de vil kreve 2,2 millioner kroner tilbakebetalt for det de mener er brudd på barnehageloven.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Nå vil Trondheim kommune kreve barnehagen for 2,2 millioner kroner.

Det skriver Utdanningsnytt.no

- Kommunen varsler i rapporten at de vil kreve over 2,2 millioner kroner tilbakebetalt for det de mener er brudd på barnehageloven, skriver Utdanningsnytt.

For lav bemanning

Ifølge rapporten har Gnist Trøa brukt 1,6 millioner kroner for lite på bemanning. Det utgjør rundt tre årsverk i barnehagen med 116 barn. I tillegg kommer det frem at Gnist konsernet skal ha tatt seg for godt betalt for administrative kostnader.

- Utgiftene til administrasjon ligger langt høyere enn for sammenlignbare private barnehager i Trondheim. Kommunene varsler et krav på over 600 000 kroner, skriver Utdanningsnytt.

Gnist-konsernet har fått frist til 5. september med å komme med merknader til den foreløpige rapporten.

- Vi ser fram til å gi en grundig redegjørelse innen fristen, skriver Børre Andreassen, pressetalsperson for Gnist Barnehager, i en e-post til Utdanningsnytt.

LES OGSÅ: Tilstanden ved barnehagen er langt mer nyansert enn det bildet som tegnes når kommunaldirektøren og tidligere tillitsvalgte gis fritt spillerom i mediene

Langvarig strid

I januar i år sendte kommunen et forhåndsvarsel om stenging av barnehagen, på grunn av det de mente var uforsvarlig drift. Kommunens hovedankepunkt mot Gnist Trøa på Heimdal var pedagogisk svikt over lengre tid.

Eieren av Gnist Trøa på Heimdal har fra starten av vært uenig i kommunens vurderinger.

Vedtaket er påklaget, og barnehagen får holde åpent mens klagen blir behandlet.

LES OGSÅ: Ekteparet Kjersti og Bjørn Grønmyr fra Røros har solgt barnehagekjeden Gnist til et svensk investeringsselskap

Også varsel til Montessoribarnehagene

Ifølge Utdanningsnytt har også Montessoribarnehagene Trondheim AS fått varsel om tilbakebetalingskrav etter økonomisk tilsyn.

- Kommunen har beregnet at de har betalt for høy husleie til et selskap i samme konsern. Kravet i den foreløpige tilsynsrapporten er på 322 000 kroner, skriver de.

Kritisk til store konsern

Roar Aas, varaordførerkandidat i Trondheim Arbeiderparti, mener Trondheim er avhengig av private barnehager, men er derimot svært kritisk til at store konsern skal drive dem.

Kritisk: Roar Aas, varaordfører i Trondheim Arbeiderparti, er kritisk til at store, private konsern skal drive barnehager og helse- og eldreomsorg.  Foto: Christine Schefte

- At det organiseres konsern som drives over hele landet, med flere datterselskaper, avdelinger og samme ledere, gjør det ekstremt vanskelig å kontrollere. I et så stort konsern er det lett å flytte penger imellom, og det er det som er problemet. Det er krevende og kostbart å sjekke at penger ikke flyter imellom, sier Aas.

Dette gjelder ikke bare barnehager, men også helse- og eldreomsorg. Varaordføreren påpeker at det er vanskeligere å få innsyn i private aktører, enn i det offentlige, noe som gjør det desto mer ressurskrevende og kostbart for kommunene å ha kontroll.

- I det offentlige har du offentlighetsloven som gir innsyn i dokumenter og det som foregår. I dette tilfellet er det snakk om et aksjeselskap, som er strengt regulert i henhold til innsyn. Ingen amerikansk børs skal stå for, og drifte eldreomsorg og barnehager, sier Aas.

Observeres fremdeles

- På generelt grunnlag kan jeg si at offentlige midler til barnehage er ment å komme barna til gode. Bemanning, antall og kompetanse er da en nøkkelfaktor, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.

Den foreløpige økonomiske tilsynsrapporten ble bestilt på politisk nivå for over ett år siden, altså før vedtaket om varig stenging av Gnist kom.

- Barnehagene ble valgt ut ifra noen kriterier. Grunnen til at det har tatt tid, er at det er veldig krevende å føre økonomisk tilsyn på private barnehager. Det er et veldig komplisert regelverk, sier Trud Nereid.

Hun forteller at Trondheim kommune har hatt, og fremdeles har observatører ved den gjeldende Gnist-barnehagen på Heimdal. Dette vil de fortsatt ha frem til Fylkesmannens konklusjon, som mest trolig vil komme i løpet av september.

- Vi mener det fremdeles er fare for liv og helse, sier kommunaldirektøren for oppvekst og utdanning.

- Viktig å ikke forhåndsdømme

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det er viktig å føre tilsyn for å finne ut om offentlig tilskudd i private barnehager blir brukt på riktig måte. PBL forventer at alle barnehager følger lovverket og dersom et endelig tilsyn avdekker et lovbrudd, forutsetter vi at barnehageeier rydder opp i forholdet, sier Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i PBL.

Samtidig opplyser han at flere vedtak som kommunene så langt har gjort om tilbakebetaling av tilskudd, er blitt omgjort etter at alle fakta er kommet på bordet.

- Derfor er det viktig at barnehagene gis anledning til å imøtegå informasjonen fra kommunen og at ingen forhåndsdømmes før saken er endelig avgjort, avslutter Iversen.

På forsiden nå