Elev-undersøkelse styrker lærerutdanninga ved NTNU

Institutt for læreutdanning ved NTNU i Trondheim får 12 millioner kroner for å gjennomføre undersøkelse blant norske 14-åringer. - Et løft for seksjonen, sier Oddveig Storstad, nasjonal forskningskoordinator i prosjektet.

Grunn til å smile: Lærerutdanninga ved NTNU i Trondheim skal for første gang stå for den internasjonale demokratiundersøkelsen, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, i 2022. Her med PHD-stipendiat Kjersti Eggen Dahl, Gunnar Grut som er seksjonsleder for samfunnsutvikling ved NTNU, og Oddveig Storstad som er nasjonal forskningskoordinator for den såkalte ICCS2022 (International Civic and Citizenship Education Study)-undersøkelsen.  Foto: Helene Mariussen

Undersøkelsen, som forskningsmiljøet i Oslo har stått for tre ganger tidligere, skal i første omgang måle hva 6000 norske elever kan om demokrati og medborgerskap. Deretter skal resultatet analyseres og brukes til å forme faget samfunnskunnskap for niendeklassinger i norske skoler.