E6 ved Stavsjøfjelltunellen stengt i begge kjøreretninger

Årsaken var et hull i veibanen

Saken oppdateres.

Det meldte Statens Vegvesen via Twitter lørdag ettermiddag.


- Det er en asfaltbit som har løsnet ved bruskjøten til Homla bru ved norsiden av Stavsjøfjelltunellen. Denne som må utbedres og entrepenør er på stedet, forteller Ingvild Stabell Bredland i Statens Vegvesen.


Hullet er ikke etter det Statens Vegvesen kjenner til særlig stort, men er midt mellom kjørefeltene mellom nord og sørgående kjøreretning.


- Vi har valgt å stenge av begge kjøreretninene av hensyn til entrepenørens sikkerhet, sier Stabell Bredland.

Kjørende må også regne med ujevnheter i veien etter at arbeidet er fullført, men dette vil bli godt skiltet forsikrer Stabell Bredland om. Det er uvisst hvor lang tid arbeidet vil ta.


Klokken 12.22 melder Statens Vegvesen at tunnelen er åpnet for trafikk.

På forsiden nå