Papirløse i Trondheim: - Vi tar gjerne straffen til Stålsett

- Gunnar Stålsett bryter loven av samvittighetsgrunner og ikke personlig vinning. Vi er stolte av han.

Engasjert i lengeværende papirløse og ureturnerbare asylsøkere: Mazar fra Iran, Gemuchu Faisa fra Etiopia, Eva Fridstrøm fra Batteriet og Helen Meles fra Eritrea.  Foto: KJERSTIN RABÅS

Det sier Helen Meles fra Eritrea, Mazar fra Iran og Gemuchu Faisa fra Etiopia. De tre sitter i arbeidsutvalget til Menensker i Limbo i Trondheim. Denne onsdagen holder de møte i Batteriets lokaler i nærheten av Vår frue kirke.