Slik blir besøksreglene i sykehjem og sykehus:

Sykehjembeboere kan få to besøk i måneden

Pårørende skal få besøke sine i sykehjem og sykehus igjen. I Trondheim blir besøksreglene strenge.

Det har vært en lang vinter og vår for mange beboere i sykehjem. Nå får de endelig mulighet til å ta imot besøk igjen.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Besøksforbudet i landets helseinstitusjoner er nå opphevet. Det ble annonsert på en pressekonferanse onsdag denne uka.

Nå anbefaler Helsedirektoratet at det legges til rette for at pasienter og brukere får besøk, men overlater det til kommuner og institusjoner å finne ut hvordan dette praktiseres.

Det har vært mange avstandsmøter mellom de eldre og deres pårørende i koronatiden. Marianne Andersen måtte stå utenfor vinduet og vinke til sin farmor på Persaunet.  Foto: Terje Svaan

LES OGSÅ: Her vinker Marianne til farmor på sykehjemmet

Utendørs besøk

Trondheim kommune har nå utarbeidet regler for besøk i helse- og velferdssenter. Men det vil ikke bare bli å stikke innom farmor på et impulsbesøk på sykehjemmet lenger. Kommunen legger opp til strenge regler for de som vil besøke sine, går det frem av en pressemelding:

  • Alle besøk må være avtalt på forhånd
  • Hver beboer/pasient kan få et besøk hver 14. dag
  • Besøket kan vare i 30 minutter
  • Maks to personer kan komme på besøk
  • Besøk skal fortrinnsvis foregå utendørs
  • Hvis besøket skal være innendørs, skal det foregå på anvist område. Hvis pasienten ikke er mobil, skjer det på pasientrommet
  • Det vil være en besøksvert tilgjengelig under hele besøket

Dørene ble stengt ved alle helseinstitusjoner tidlig i mars. Nå åpnes det gradvis opp for besøk igjen.  Foto: Terje Svaan

LES OGSÅ: - Jeg savner ungene mine, barnebarna og oldebarna

Ingen klemming

Kommunen påpeker også at smittevernråd skal følges under besøket. Det innebærer at det ikke blir anledning til noen gjensynsklem.

- Besøkende skal holde minst 2 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte i institusjonen, både ute og inne. Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealene. Besøkende skal utføre håndhygiene når de går inn i avdeling, når de går inn i og forlater pasientrom og når de forlater institusjonen, skriver kommunen.

De samme reglene gjelder når besøket skjer utendørs.

De besøkende må selvsagt være friske og symptomfrie når de kommer på besøk.

LES OGSÅ: Nå blir det igjen lov å besøke farmor på sykehjemmet

Ikke hjemmebakst

Kommunen forbyr også hjemmelaget mat. Det betyr at besøkende ikke kan varte opp med verken nystekte vafler eller nybakte boller. Men de kan ta med blomster, kake, sjokolade eller andre ting så lenge det er innpakket.

- Besøk vil fremdeles foregå i trygge rammer og retningslinjene vil fortløpende bli evaluert i et tett samarbeid med representanter i brukerråd. Formålet er å ivareta brukernes behov og rettigheter samtidig som at smittevernet sikres, skriver kommunen i pressemeldingen.

Sykehuset Levanger åpner opp

De nye anbefalingene fra Helsedirektoratet innebærer at også sykehus nå kan åpne opp dørene for besøkende. St. Olavs hospital har imidlertid ikke åpnet for besøk foreløpig.

Sykehuset er nå i gang med å vurdere hvilke tiltak som må være på plass før man kan åpne for pårørende, skriver sykehuset i en pressemelding.

– Jeg er glad for at pandemisituasjonen nå er i en rolig fase, og at det blir større mulighet for pårørende å komme inn i sykehuset. Samtidig må vi planlegge dette grundig, slik at vi tar vare på tryggheten for pasienter og ansatte, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

St. Olavs hospital har foreløpig ikke opphevet besøksforbudet.  Foto: Rune Petter Ness

LES OGSÅ: Snart skal Daniel bli pappa. Da vil han gjerne være med på barsel

Helse Nord-Trøndelag åpner nå opp for mer besøk ved sykehusene i Levanger og Namsos, men vil videreføre adgangskontrollen. Det innebærer at alle må forsikre at de er både friske og symptomfrie før de slipper inn.

Sykehuset Levanger åpner nå opp for besøk, men under kontrollerte former.  Foto: Levin Nestvold jr.

- Vi åpner sykehusene for mer besøk på en trygg måte. Selv om det generelle besøksforbudet oppheves, viderefører vi et skjerpet smittevernregime slik vi har gjort siden midten av mars. Det innebærer at besøk må avtales på forhånd og besøket må dokumenteres i avdelingene dersom det blir nødvendig med smittesporing i sykehusene. Vi ber om at publikum forholder seg til avdelingene og vårt mannskap i hovedinngangene, og tenker nøye igjennom om besøk er nødvendig, uttaler fagsjef Paul Georg Skogen i en pressemelding.

På forsiden nå