Her er de nye reglene:

Strammer inn reglene for besøk på sykehjem

Antall personer de eldre kan ha besøk av, reduseres.

Nye koronarestriksjoner på helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.  Foto: LARS PEHRSSON / SCANPIX

Saken oppdateres.

Trondheim kommune strammer inn reglene for besøk på helse- og velferdssenter. Det skjer som følge av de nye nasjonale smitteverntiltakene.

Antallet personer beboerne kan ha tett kontakt med reduseres til to-tre nære slektninger på rommet. Det skal også være de samme besøkende over tid.

For å unngå stor grad av isolering vil kommunen legge til rette for flere besøkende på spesielle besøksrom.

Begrensningene vil ikke gjelde personer på dødsleie.

Dette skriver Trondheim kommune på sine hjemmesider.

Dette er reglene som gjelder nå

 1. Besøk bør begrenses til totalt to-tre nære pårørende som kan besøke en enkelt beboer på rom. Det skal være navngitte personer og de samme personene over tid. Beboer avgjør selv, evt. i samråd med hovedpårørende, hvem som skal regnes som de to-tre som kan komme på besøk, og navn på disse skal journalføres.
 2. Besøk av andre personer kan gjennomføres i besøksrom med mulighet til å holde 2 meters avstand til besøkende. Frekvens og varighet av slike besøk vil være avhengig av kapasitet ved den enkelte institusjonen. Besøksrom bør ha besøksvert som ivaretar besøksregistrering, vask av kontaktpunkter mellom besøk og gir veiledning gjeldende smittevernrutiner.
 3. Det gis sterk anbefaling om at turer ut av sykehjemmet kun skjer sammen med personer som er definert i pkt 1. Det gis sterk anbefaling om at sykehjemsbeboer ved slike turer ikke treffer andre personer og ikke besøker offentlig sted som butikk, kafe e.l.
 4. Alle besøk og turer utenfor institusjonen skal fortsatt skje etter avtale. Alle besøkende skal kartlegges i forkant ift symptomer som kan skyldes covid-19 eller smitterisiko grunnet kontakt med syk person eller utenlandsreise. I denne samtalen skal man i tillegg kartlegge om den besøkende de siste 10 dager:

  a.
  har vært i situasjoner der det ikke har vært mulig å holde en meters avstand til andre enn egne husstandsmedlemmer i 15 min eller mer, f.eks. ved sosial sammenkomst, bruk av kollektivtransport i rushtid uten munnbind eller andre situasjoner med trengsel

  b.
  bor i annen del av landet eller har vært på reise i Norge og benyttet kollektivtransport (tog, fly, buss) eller bodd hos personer som man ikke normalt deler husstand med

Dersom dette er tilfelle, bør besøket utsettes eller gjennomføres på besøksrom med to meters avstand.

De nye reglene gjelder inntil de sentrale myndighetene letter på anbefalingene om å begrense antall sosiale kontakter, skriver kommunen på sine hjemmesider.

LES OGSÅ: - Det siste året har jeg sett flere ansatte bryte sammen på jobb

På forsiden nå