Dette gjelder for barnehager og skoler i Trondheim mandag

Barnehagebarn og barneskoleelever skal møte som normalt mandag.

Elever i barneskolen skal møte som vanlig mandag 4. januar.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

- Vi hadde et møte med rektorene tidligere i dag, og har et nytt et nå. Vi var innstilt på gult nivå i videregående skole, men når regjeringa er så klare på at det bør være rødt nivå så vil vi selvfølgelig ha det på videregående og ungdomsskoler. Vi vil trenge en dag eller to for å finne gode løsninger, sier kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden.

LES OGSÅ: Mener det er klokt med nye tiltak: - Vi har for lite kunnskap om smittesituasjonen

Barnehager og barneskolen:

  • Gult nivå gjelder og elever i barneskolen, 1 .- 7. klasse, og barn i barnehagene skal altså møte som vanlig mandag 4. januar. Dette gjelder med mindre det gis en annen beskjed via Meldeboka.

- Barneskoler og barnehager driftes fortsatt på gult nivå, men er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen, skriver Trondheim kommune i en pressemelding

De vurderer om hvorvidt det kan være nødvendig å redusere åpningstiden i barnehagene noe.

Ungdomsskoler:

  • Ungdomsskoler i Trondheim skal foreløpig i perioden fra 4. - 18. januar drives på rødt nivå, slik regjeringen har anbefalt. Kommunens kriseledelse og politisk ledelse arbeider nå med å planlegge hvordan dette skal utformes.
  • Mandag 4. januar blir det digital undervisning for elever i ungdomsskolen, slik at skolene kan møblere om og forberede drift på rødt nivå.
  • Tirsdag 5. januar skal alle elever møte på skolen, som da skal drives på rødt nivå, med mindre de får beskjed fra sin skole om noe annet.
  • Praktisk/estetiske fag, kroppsøving, språk, valgfag og tilvalgsvalgsfag vil gjennomføres i varierende grad, tilpasset lokale forhold ved den enkelte skole. Lokale tilpasninger og tiltak utover dette vil bli gitt gjennom Meldeboka.

Videregående skoler:

  • Elever i videregående skoler i Trøndelag skal ikke møte fysisk på skolen mandag 4. januar. Unntaket er ved Meråker videregående skole og Åfjord videregående skole. Samt noen enkeltelever og enkeltklasser ved andre skoler. I løpet av mandagen vil hver enkelt skole informere elevene om hvordan opplæringen skal skje framover.
  • Hver enkelt videregående skole legger ut informasjon her når det er klart hvordan undervisningen blir.

Regjeringens har anbefalt rødt nivå i videregående skole, og Trondheim kommune slutter seg til denne anbefalingen, skriver Trondheim kommune.

Kulturskolen:

  • Kulturskolen starter sine aktiviteter som tidligere på gult nivå inntil annen beskjed gis.

LES OGSÅ: Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå

På forsiden nå