Dette kan bli de nye korona-tiltakene i Trondheim

Trondheims politikere skal tirsdag vedta ny korona-forskrift.

Kommunedirektør Morten Wolden. Her under budsjettfremleggelsen desember 2020.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Under tirsdagens formannskap skal politikerne ta stilling til en helt ny korona-forskrift for Trondheim. I forslaget - som ble klart i ettermiddag - er det flere tiltak som foreslås utover de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene regjeringen la frem søndag kveld.

I saksfremlegget som kommuneledelsen, med kommunedirektør Morten Wolden og helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i spissen har utarbeidet, heter det følgende:

"I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet følgende forskrift på vegne av Trondheim bystyre:

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand
 • Bruk av munnbind på kollektivreiser
 • Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
 • Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc
 • Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter
 • Plikt til hjemmekontor der dette er hensiktsmessig for gjennomføring av arbeidet
 • Registrering av alle kunder på serveringssteder
 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage
 • Krav om 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.
 • Idrettshaller skal holde stengt frem til 18.01.2021 med unntak for toppidretten.
 • Fritidskulturaktiviteter avlyses frem til 18.01.2021 med unntak av kulturskolen og fritidsklubber for barn/ unge med særlige behov.

Forskriften erstatter midlertidig lokal forskrift av 17.11.20, 16.12.20 og 26.12.20. Den trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til 31.01.2021.

LES MER: Regjeringen ber nordmenn om å vente med å ha gjester i 14 dager

Dette er vurderingen

I saksfremlegget heter det at: "Det er etter kommuneoverlegens syn et nødvendig og tjenlig tiltak å iverksette skjerpende tiltak i tråd med nasjonale anbefalinger for kommune som er på nivå 4 mht smittepress, herunder begrensing i antall sosiale kontakter. Bakgrunn for dette er for det første smittefaren ved at det er høyt smittetrykk i befolkningen. Videre vil det de første ukene vil være betydelig reisevirksomhet ved at norske studenter kommer tilbake til studiestedene samt et betydelig innrykk fra utlandet gjennom utenlandske studenter og utenlandske arbeidstagere.

Regjeringens nye nasjonale tiltak som ble offentliggjort 03.01.2021, vil kompensere en god del av utfordringsbildet i Trondheim for de to kommende ukene. Det er derfor på det nåværende tidspunkt begrenset hvilke anbefalinger det ut fra et medisinsk faglig perspektiv er nødvendig å vedta i Trondheim for de kommende to ukene ut over de nye nasjonale påbud og anbefalinger. Noen av anbefalingene foreslås imidlertid lagt inn i den nye, lokale forskriften som legges frem 05.01.2021. Uansett er det nødvendig å følge utviklingen nøye dag for dag for å vurdere nye og mer langsiktige tiltak lokalt.

Kommuneoverlegen anbefaler i denne omgang å videreføre munnbindpåbud i det offentlige rom og på offentlige transportmidler samt registreringsplikt av alle passasjerer ved bruk av taxi og av alle gjester på spisesteder. Dessuten er det viktig å opprettholde et tak på maksimum sosiale kontakter per uke utenom egen husstand.

Nye tiltak som er foreslått i revidert forskrift, er pålegg om å bruke hjemmekontor hvor dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art, at det er pliktig å gå i smittekarantene når dette pålegges av smittesporingsteamet, om avstand mellom personer på kjøpesentre og forbud mot trening-, sports- og aktivitetstilbud hvor to meters avstand ikke kan opprettholdes under aktivitetene. Alle forslag er i tråd med FHIs anbefalinger på risikonivå 4."

LES MER: Regjeringen ber nordmenn om å vente med å ha gjester i 14 dager


På forsiden nå