Fikk selv minnestipend, nå gir de pengene videre

Saupstad/Kolstad Ungdomsråd som ble tildelt Trondheim kommunes minnestipend etter 22. juli, gir pengene videre til Blå Kors Kompasset som hjelper unge som har vokst opp i hjem med rus.

Saupstad/Kolstad Ungdomsråd ble tildelt Trondheim kommunes minnestipend etter 22. juli i sommer av ordfører Rita Ottervik (Ap).   Foto: Kristin Tinmannsvik/Trondheim kommune

Saken oppdateres.

Medlem i Saupstad/Kolstad Ungdomsråd, Meva Hazan Aydilek, sier det er viktig at flere unge får vite om tilbudet fra Blå Kors.

- Jeg synes det er viktig at unge som har rusmisbruk i hjemmet vet at de ikke er alene, men at noen kan hjelpe dem videre. I slike situasjoner vet man ikke hva som er rett og galt, når man ikke har bodd sammen med andre og tror dette er normalen, sier Aydilek.

Blå Kors Kompasset hjelper unge mellom 13 og 35 år, som har vokst opp i hjem med alkohol- eller andre rusproblemer. Det er et gratis lavterskeltilbud, hvor unge kan få råd, veiledning og terapi.

LES OGSÅ: - Hva bruker du ytringsfriheten din til?

- Netterapi

Live Husby i ungdomsrådet sier det kan være vanskelig å se at unge sliter på grunn av rusproblemer hjemme.

- Derfor er det viktig at det er et tilbud, og at det er synlig. Det er vanskelig å hjelpe for venner på samme alder, men som ikke er i samme situasjon, når du ikke helt vet hvordan du kan hjelpe, sier Husby.

Meva Hazan Aydilek (til venstre) og Live Husby i Saupstad/Kolstad Ungdomsråd mottok i sommer Trondheim kommunes minnestipend etter 22. juli, ni år etter terroren på Utøya og i Oslo.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Hun synes derfor det er fint å gi stipendet videre til Blå Kors Kompasset.

- Særlig netterapien bet vi oss merke i. Det er en god idé, i alle fall i koronatiden hvor vi ikke man møte hverandre så lett, sier Husby.

LES OGSÅ: - Trondheims-skolen har for lite psykisk helse på timeplanen

- Naturlig å donere videre

I sommer ble Saupstad/Kolstad Ungdomsråd tildelt Trondheim kommunes minnestipend etter 22. juli på 15 000 kroner. Det gis til unge mellom 13 og 25 år eller en ungdomsorganisasjon, som har utmerket seg ved å styrke det demokratiske engasjementet blant ungdom.

Ungdomsrådet fikk stipendet for å ha skapt gode oppvekstvilkår og bidratt til forståelse for et flerkulturelt og inkluderende samfunn.

- Vi fikk stipendet på grunn av arbeid for andre mennesker, og da falt det naturlig at vi skulle donere pengene, og ikke bruke det på oss selv eller aktiviteter. Vi var enige om å gi stipendet til en veldedig organisasjon, og denne passet formålet til ungdomsrådet, sier Aydilek.

Konstituert avdelingsleder og psykologspesialist Mette Andersen ved Blå Kors Kompasset sier de ble veldig glad for at ungdomsrådet valgte dem.

- Det er nesten litt overveldende. Det er så fint at ungdom tenker på ungdom, og ønsker hjelpe. Vi er veldig takknemlig. Vi er opptatt å høre med de unge selv om deres tanker om hva pengene kan gå til, sier Andersen.

LES OGSÅ: - Det er en energi her som man ikke kjenner andre steder

Ønsker mer kontakt

I et videomøte med Aydilek og Husby tirsdag denne uka, fikk hun innspill om hvordan tilbudet kan bli mer synlig mot ungdom, ut fra deres erfaringer i egen bydel.


- Live sa at det her har jeg aldri hørt om før, men det burde jeg hørt om, og at vi må få ut informasjon. De foreslo det å snakke med helsesøstre og at vi må ha kontakt med elevtjenesten på de videregående skolene, og de framsnakket også biblioteket på Saupstad som en viktig og god møteplass for de unge på Saupstad og Kolstad, sier Andersen, og legger til:

- Det er fint å få innspill og inspirasjon gjennom å møte de unge, og høre deres tanker om hvordan vi kan markedsføre oss og gi informasjon om tilbudet vårt, spesielt rettet mot de yngste i vår målgruppe. En del av vårt samfunnsoppdrag er å formidle kunnskap om oppveksten som pårørende i familier med foreldre som har alkohol- eller andre rusproblemer, sier Andersen.

LES OGSÅ: - Det er fortsatt et tabu å snakke om avhengighet. Kan det skyldes at vi liker å ta oss en fest?

- Alkoholproblemer tabu

Hun forteller at det ikke er så lett å nå unge i hjem med rusproblemer.

- Alkoholproblematikk er tabu, i familien, i nærsamfunnet og storsamfunnet. Hovedvekten av dem som kommer til Blå Kors Kompasset er mellom 20 og 30 år, men vi møter også ungdom mellom 13 og 18 år. De yngste i målgruppen bor ofte fortsatt hjemme og står midt i belastningen. Det er ofte når de har flyttet hjemmefra at de oppdager hva de har stått i, og egne reaksjoner på belastningen. Mens de bor hjemme, kan det være nok å være i det som er, og mange unge vi møter har hatt en rolle med å være en som hjelper til og er ansvarsfull i familien, sier Andersen.

I møtet med ungdomsrådet fikk hun råd om hvordan de kan nå de yngste.

- Vi vet at mange av de unge i vår målgruppe kan kontakte helsesøster og eller ansatte i elevtjenesten, og vi har god erfaring med samarbeid med dem. Samtidig kan vi nok gjøre dette mer, og etter møtet med de unge fra Saupstad/Kolstad Ungdomsråd fikk vi mange kloke tanker og ideer om hvordan vi best kan kommunisere tilbudet vårt mot de unge, sier Andersen.

På forsiden nå