Dette er de nye koronareglene i Trondheim

Under tirsdagens formannskapsmøte vedtok politikerne nye tiltak i Trondheim kommune.

Formannskapet vedtok nye tiltak tirsdag formiddag.   Foto: Kim_Nygaard

Saken oppdateres.

Kommunedirektørens forslag om de nye smitteverntiltakene ble vedtatt etter en lang diskusjon i formannskapet tirsdag.

Blant annet åpnes det for servering av alkohol frem til midnatt til gjester som bestiller mat. Det skjer etter at både Malvik og Stjørdal i helga vedtok at de går tilbake til de nasjonale skjenkereglene.

I den nye forskriften som erstatter den som gjelder til og med 3. februar lempes det også på antall sosiale begrensninger.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

LES OGSÅ: Diskusjon rundt smittevernreglene: - Det er forvirrende og utydelig

Her er forskriften

1. I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Trondheim bystyre.

Forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt av formannskapet 20.01.2021 og trer i kraft fra tidspunkt for kunngjøring i Norsk Lovtidend og gjelder til og med 17.02.2021.

2. Formannskapet vedtar å videreføre:

  • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand
  • Bruk av munnbind på kollektivreiser
  • Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
  • Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc
  • Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter
  • Registrering av alle kunder på serveringssteder
  • Krav om 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

3. Formannskapet vedtar å ikke videreføre:

  • Skjenkestopp fra kl 22.00 på spise- og skjenkesteder
  • Begrense sosiale kontakter til 10 ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage per uke

4. Formannskapet ber om at veiledere for fritidskulturaktiviteter og idrett fortløpende oppdateres i tråd med smitterisikobildet og legges til grunn for utøvelse av aktivitetene.

5. Formannskapet anbefaler sterkt innbyggerne om fortsatt å begrense antall sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage.

6. Formannskapet anmoder om at innbyggerne benytter hjemmekontor så langt dette er hensiktsmessig for arbeidets art.

LES OGSÅ: Nytt utbrudd blant arbeidsinnvandrere i Trondheim: - Har gått under radaren

På forsiden nå