Disse koronareglene gjelder i Trondheim nå

Smittesituasjonen har forverret seg i Trondheim siste uke. Formannskapet har i et ekstraordinært møte mandag ettermiddag vedtatt en ny midlertidig smittevernforskrift.

Ordfører Rita Ottervik (Ap)  Foto: Håvard Haugseth Jensen (foto)

Saken oppdateres.

Saken er oppdatert med endringer i forskriften. Det er lov å ha fem gjester utendørs i egen hage, og unge under 20 år kan trene på treningssenter.

Forskriften gjelder fra den blir kunngjort i Lovdata tirsdag.

Mandag ettermiddag fikk formannskapsmedlemmene høre om en dramatisk smittesituasjon i Trondheim. Smittesporerne kunne fortelle trondheimspolitikerne om liten kontroll, og mange unge mennesker som har gått fra fest til fest, har hatt mange nærkontakter og smittet mange. Smittejegerne i kommunen har ikke lenger kontroll og strever med å være i forkant og opprette kontakt med nærkontakter av smittede før de har smittet flere.

Særlig skjenkestopp, forbudet mot mer enn to gjester hjemme innendørs og treningssentre skapte mest debatt. Kommunens ansvarlige for smittesporing, Eli-Anne Skaug, forklarte at folk nok ikke er bevisste nok på berøringspunkter og kontaktflater når de er hjemme hos hverandre.

- De tar på samme dørhåndtak, samme serveringsbestikk og samme flasker, sa hun som argument for det inngripende forslaget om bare to gjester hjemme.

Det blir forbudt med mer enn to gjester hjemme og fem utendørs i hage eller bakgård, treningssentre, svømmehaller og lignende blir stengt, med noen få unntak (se nedenfor). Det blir mulig for barn og unge under 20 år å trene i treningssenter der de er medlem og dersom de bor i kommunen. Ellers blir det stans av idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.

LES OGSÅ: Britannia: - Våre ansatte gråter og er fortvilt. Det må finnes andre muligheter

LES OGSÅ: Sannsynlig flertall for nedstenging, men flere partitopper reagerer

  Foto: Christine Schefte


LES INNSTILLINGEN HER: Vil stenge ned store deler av samfunnslivet i Trondheim

Dette er de nye forskriftene:

Sammenkomster i private hjem

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to gjester. I hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem er det lov med fem.

Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på to personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene. Selv om antallet personer er to eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand. Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensingene på sosial kontakt.

SE PRESSEKONFERANSEN I OPPTAK HER

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

a. Treningssentre

Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. utendørs gruppetrening for dem som er bosatt i kommunen

ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindregrupper med arrangør

iii. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

iv. Treningssentre kan holde åpent for barn og unge under 20 år som er medlemmer og bor i Trondheim kommune. Timene må bestilles og det opprettholdes avstandskrav på to meter under treningen. (Tilleggsforslag fra Marte Løvik (Sp), enstemmig vedtatt. )

LES OGSÅ: Bekymret for ny nedstenging: - Konsekvensene er dramatiske

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende

Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

i. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og for toppidrettsutøvere.

ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindregrupper med arrangør.

iii. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bader en del av behandlingen

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

d. Museer

e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

f. Varemesser og midlertidige innendørsmarkeder

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur, idretts- ogfritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

Formannskapet vedtok også et tillegg foreslått fra Mona Berger (SV): Frivillige og offentlige virksomheter, og offentlige steder der det foregår organisert kultur - idrett - og fritidsaktiviteter kan holde åpent for:

- Barn og unge under 20 år.

- Utendørs aktivitet for voksne.

- Organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

LES OGSÅ: - Vi har ikke kontroll på smittesporingen - jeg er bekymret for liv og helse


Omadressert: Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim er ukas pod-gjest. Hør henne blant annet snakke om hvor skittlei hun er av korona.Kreditering: Foto: Adresseavisen


Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med unntak av

a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer tilstede

b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonierved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer tilstede

c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer tilstede, i tillegg til utøvere ogannet nødvendig produksjonspersonell.

d. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner forkvinner og menn, uten publikum til stede.

e. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, samt Post Nord ligaen, uten publikum til stede.

f. Serie- og NM finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kap 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter,slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss.

Biblioteker og lesesaler i lokalenekan likevel holdes åpent. Institusjonene kan gjøre unntak for kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene eravgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.
Passasjerene skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruk munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring i Lovdata tirsdag og varer til og med 8.6.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

På forsiden nå