Nye skritt mot gjenåpning - dette gjelder i Trondheim nå

Politikerne vedtok nye skritt mot full gjenåpning av Trondheim. Allerede neste uke varsles det ytterligere lettelser,

Politikerne på Rådhuset i Trondheim bestemte i dag koronaforskriftene i Trondheim for syv dager framover.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

I tirsdagens formannskap lettet politikerne mer på smittevernforskriften enn det kommunedirektør Morten Wolden og co. foreslo mandag.

Blant annet vil flertallet ha flere publikummere på arrangement, og flere over 20 år som kan delta på fritidsaktiviteter.

Forskriften gjelder fra tirsdag klokka 18.00 og varer til neste tirsdag, da formannskapet igjen møtes.

LES OGSÅ: Skal åpne opp, men også slå ned: - Vi er i en skvis

Her er den nye forskriften:

1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Trondheim kommune

3. Treningssentre

Treningssentre kan holde åpent under forutsetning av at treningssenteret driver smittevernfaglig forsvarlig og at medlemmene holder minst to meters avstand til hverandre under treningsaktivitet.

4. Antall personer som kan være til stede på et arrangement

a. 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs på privat sammenkomst. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

b. 50 personer på innendørs arrangement, men likevel:

1. 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.

2. 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

c. 200 personer på utendørs arrangement, men likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer

b. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

c. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement

d. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

e. journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Ved arrangementer angitt i § 13c tredje ledd bokstav f (norsk lovdata) inngår alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer.

5. Servering og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4–1 tredje ledd.

* Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer innendørs eller 15 personer utendørs.

* Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

* Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat (minimum hovedrett). Unntatt er alkoholservering under konserter og teaterforestillinger etc. på etablerte kulturscener der kulturarrangementet er formålet med besøket og det må kjøpes billett til forestillingen.

* Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal ikke slippe inn gjester etter kl. 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

6. Idretts- og fritidsaktiviteter

Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand, i tråd med de nasjonale reglene. Det gjelder også fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, treninger og prøver for korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs og utendørs er tillatt uten begrensning i antall.

7. Munnbind i drosje

Passasjerene skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelde tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

8. Munnbind i kollektivtrafikk

Det skal brukes munnbind i kollektivtransport og innendørs stasjonsområder dersom man ikke kan holde minst en meters avstand til andre reisende. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

9. Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

10. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

11. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8–1.

12. Ikrafttredelse, varighet og endring

Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

---

Det er også enstemmighet om - såfremt uendret smittesituasjon - at man legger seg på nasjonale gjenåpningsregler. Kommunedirektøren er bedt om å forberede en sak til neste formannskap på hvordan dette kan gjennomføres.

En merknad som åpner for skole- og barnehageavslutning fikk tilslutning fra alle partier, bortsett fra SV, i formannskapet.


Ukas gjest: Bendik Rognes


Oppsummering fra kommunen

Trondheim kommune har lagt ut følgende oppsummering av reglene som gjelder fra kl 18.00 tirsdag 15. juni.

  • Påbud om minimum to meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.
  • Påbud om begrensninger i deltagelse på arrangement.
  • Påbud om stopp i alkoholservering kl 22 og ikke innslipp etter kl. 21.
  • Påbud om at alkohol kun kan serveres i forbindelse med bestilling av minimum hovedrett.
  • Serverings- og skjenkestedene med alkoholservering skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.
  • Begrensninger i deltagelse i idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.
  • Påbud om munnbind i drosje og på offentlig transportmiddel. Anbefaling om bruk av munnbind ellers der du ikke kan holde avstand.

- Snart er vi kvitt forskriften

Høyres Ingrid Skjøtskift og ordfører Rita Ottervik (Ap) var enige om at politikerne nå står sammen om en gradvis åpning.

- Vi går lenger enn kommunedirektøren, men vi er godt opplyst når vi tar denne risikoen. Vi tar risikoen fordi vi vinner så mye på åpne mer. Det er helt rett å åpne for kultur, idrett og fritidsaktiviteter, men vi må åpne gradvis. Det er viktig at vi har en så bred enighet her i dag, sa Skjøtskift.

- Det er kort vei fram til å bli kvitt den lokale forskriften, nå. Kommuneoverlegen antyder 1. juli. Det er oppløftende, la hun til.

- Usaklig søksmål

Ottervik hadde en appell til byens innbyggere:

- Nå samler vi oss om å gå trinnvis fram og gå ansvarlig i møte med sommeren. Jeg vil oppfordre innbyggerne at de tar vaksine når de får invitasjon i så stor grad som mulig, sa Ottervik.

Hun opplyste likevel at innbyggerne har mulighet til å bestemme tidspunkt både på første- og andredose.

LES OGSÅ: Trues med søksmål - åpner for nye skjenkeregler til uka

Både Skjøtskift og Ottervik karakteriserte utelivsaktørers varsel om søksmål mot kommunen som usaklig.

Se Adresseavisens store koronaoversikt for Trøndelag her

På forsiden nå