Nå er spiseplikten og skjenkestopp i Trondheim historie

Formannskapet vedtok å oppheve hele den lokale koronaforskriften. På ett område gikk politikerne lenger enn fagfolkene i kommunen ville.

FRONTFIGUR MOT SKJENKESTOPP: - Dette funker ikke. Det er på tide å sette opp en ny gameplan sammen uten å kjøre egoløp, sa Bendik Rognes, selverklært «laksekonge», til trondheimspolitikerne tidligere i år. Nå er skjenkestoppen historie.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

En enstemmig formannskap opphevet tirsdag den lokale koronaforskriften i Trondheim. Det betyr at Trondheim nå har de samme reglene som resten av landet i trinn tre av gjenåpningen av Norge.

Det innebærer blant annet at det nå er innafor med tjue personer i hjemmet i stedet for ti, og at det ikke lenger er noen tidsbegrensning på skjenking av alkohol, utover normal skjenketid.

Trondheim har den siste tiden hatt skjenkestopp klokka 22, mens Oslo og de fleste andre deler av landet ikke har hatt noen koronabegrunnet tidsbegrensning på skjenking siden søndag.

- I dag tar vi et stort steg mot normalen. Dette er en gledens dag. At vi ikke trenger en lokal koronafroskrift i Trondheim lenger er en milepæl, og jeg håper vi nå har hatt egne strenge koronaregler i Trondheim for siste gang, sier Julie Instad Hole (Ap).

Den omdiskuterte spiseplikten - som gjør at folk må kjøpe seg en hovedrett hvis de skal nyte alkohol på et utested - forsvinner også.

Fjernet grense for antallsbegrening

Det innebærer blant annet også en åpning av breddeidretten for voksne, hvor enmeteren ikke lenger er til hinder for trening og kamper.

Kommunedirektøren foreslo opprinnelig at antallsbegrensningen på ti sosiale kontakter i uka skulle opprettholdes, men politikerne valgte å gå lenger, og fremmet forslag om å skrote formuleringen som setter en grense på ti.

I stedet anbefaler politikerne nå bare at sosiale kontakter begrenses, uten å sette noe eget tall for Trondheim.

- Vi er mange nok som har savna normalen lenge nok nå. Derfor mener vi at vi kan følge de nasjonale reglene, også når det gjelder sosiale kontakter, sier Arbeiderpartiets Julie Hole, som fremmet forslaget, i en epost til Adresseavisen.

Bekymret for forvirring

Det var glade politikere som tirsdag kunne oppheve Trondheims særregler.

- Det er en god dag i dag, når vi kan oppheve den lokale forskriften. Det viser at tiltakene vi har satt i verk har virket, sier Høyres Ingrid Skjøtskift.

- Det er en stor lettelse at vi nå skal slippe å sitte i formannskapet og bestemme hvilke begrensninger vi skal legge på folks liv.

Fagfolkene i kommunen venter imidlertid at det kan bli krevende uker framover når Trondheim skal gjenåpnes. Det bekymrer også politikerne.

- Jeg håper at man, selv om man er på nasjonal gjenåpning, husker at pandemien ikke er over. Den er ikke over før alle er vaksinert, sier Marte Løvik (Sp).

Hun håper formannskapet slipper å møtes igjen i sommer for å innføre nye nedstengingstiltak, men ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt.

Av frykt for en oppblomstring i smitten, opprettholdes et knippe anbefalinger fortsatt.

  • Det anbefales minimum to meters avstand mellom personer som trener på treningssenter
  • Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst. Dette er strengere enn de nasjonale reglene, som sier at enkeltkunder i et følge skal registreres.
  • Det anbefales bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerer over 12 år. Dette var i forrige forskrift påbudt, men er nå altså bare en anbefaling.
  • Det anbefales munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst én meters avstand.
  • Det anbefales å begrense sosiale kontakter ukentlig (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole). Her ville kommuneadministrasjonen holde på en grense på 10 sosiale kontakter, men politikerne gikk for en mildere formulering.
  • Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte som ønsker det kan jobber hjemmefra så langt dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Trondheim kommune opplyser på sine nettsider at de nye koronareglene gjelder fra klokka 18. tirsdag 22.06.

På forsiden nå