Derfor hørte du alarmen i dag

Sivilforsvaret testet tyfonene klokka 12 onsdag for å sjekke at de virket.

Det er plassert cirka 1250 tyfoner rundt om i Norge.  Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Saken oppdateres.

Onsdag 12. januar klokken 12.00 testet Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Det meldte Sivilforsvaret i en pressemelding tirsdag.

Disse testene gjennomføres fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Må sjekke at tyfonene virker

Det er rundt 1250 tyfoner rundt om i landet som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i pressemeldingen.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

Kan høres av halve Norge

Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen i Norge.

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Her kan du gå inn på Sivilforsvarets sider for å høre hvordan de forskjellige signalene lyder.

På forsiden nå