124 mill. til renere havn

Miljødirektoratet bidrar med 124 millioner kroner til oppryddingen av forurenset sjøbunn i Trondheim havn.

Rydder: Leder for prosjektet Renere havn er Silje Salomonsen. Hun regner med at mudringen kommer i gang i februar og at det hele er sluttført sommeren 2016.  Foto: jens petter søraa, Adresseavisen

Saken oppdateres.

Med kveldens budsjettvedtak i bystyret er prosjektet fullfinansiert. Opprinnelig anslag var 248 millioner kroner. Etter den internasjonale anbudsrunden er totalprisen nå redusert til 221 millioner.

Et belgisk firma har fått entreprisen, og det pågår i disse dager forhandlinger om detaljene. De endelige formelle beslutningene blir tatt i havnestyret og i bystyret i januar, og arbeidet er ventet å komme i gang i februar. Med et drøyt års mudring, deponering og tildekking av ca. 65000 kubikkmeter forurenset sjøbunn, vil prosjektet være sluttført sommeren 2016. Tildekkingen skjer med rene masser.

381 dekar

Totalt er det areal på 381 dekar sjøbunn som skal behandles. Områdene er Kanalen, Brattørbassenget, Nyhavna og Ilsvika. Undersøkelser har påvist høye konsentrasjoner av tungmetaller og organiske miljøgifter. Forurensningen stammer fra gammel industri og fra kommunale utslipp og spres til skjell, krepsdyr og fisk.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, sier det er flott at oppryddingen på sjøbunnen i Trondheim nå tar til.

–Om et års tid kan trønderne glede seg over vesentlig renere havn. Vi er godt fornøyde med at Trondheim kommune og Trondheim havn har vært ivrige på å få ryddet opp.

Nytt land

Hambro sier pengene fra staten er viktige for å få til en helhetlig opprydding i et område med betydelig forurensning og uklare ansvarsforhold. Utslippskildene på land er nå stoppet. Nå skal sjøbunnen bli renere.

Massene blir deponert på sjøbunnen og i strandkanten i Nyhavna. Her blandes massene og skal etter hvert bli til fire til seks dekar nytt land.

I alt 17 områder er prioritert i en nasjonal handlingsplan for opprydding av forurenset sjøbunn. Tromsø, Oslo og Harstad er ferdige. Nå står altså Trondheim for tur.

På forsiden nå